Собівартість виробництва розраховується як добуток собівартості одиниці продукції і кількості виробленого товару. План собівартості продукції враховує матеріальні витрати на виробництво, оплату праці, амортизацію, страхові внески та інші витрати, пов’язані з виробництвом.

На цьому етапі здійснюють прогнозування виробничої собівартості, розрахунок підсумкових даних планів стосовно матеріалів, трудових витрат, амортизаційних відрахувань і загальновиробничих витрат, а також визначається планова собівартість, як відносно окремих видів товарів (робіт чи послуг), так і по компанії в цілому.

Базуючись на отриманих даних можливо розрахувати наступні показники

 • основна сировина і матеріали;
 • відходи, що повертаються (віднімаються);
 • комплектуючі та напівфабрикати що закуповуються;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • основна з/п виробничого персоналу;
 • додаткова з/п виробничого персоналу;
 • витрати на обслуговування і експлуатацію устаткування;
 • цехові витрати;
 • загальнозаводські витрати;
 • інші виробничі витрати;
 • страхові внески;
 • комерційні витрати.

Загальний плановий кошторис включає підсумок усіх затрат на виробництво продукції. Річні показники є основою для фінансового планування.

Таблиця 6 – Приклад відображення плану витрат на 2 роки

Економічні елементи …Рік …Рік …Рік
Всього Місяць Всього Квартал
1 12 І IV
Матеріальні витрати (мінус відходи що повертаються)                  
Витрати на оплату праці                  
Страхові внески                  
Амортизація                  
Інші витрати                  
Разом                  

 

Розмір планової собівартості по компанії в цілому. Базуючись на отриманій інформації про собівартість одиниці товару і враховуючи план реалізації товару (в натуральному вираженні), можна вирахувати прогнозовану собівартість продукції що реалізується, оскільки вона необхідна для розрахунку прогнозного звіту щодо розміру прибутків та витрат.

До розділу із калькуляцією виробництва слід віднести і планування цін на продукцію. Підприємствами обирається метод ціноутворення самостійно. Ми, для прикладу, оберемо методику «витрати плюс запланований прибуток».

Таблиця 7 – Приклад формування ціни на продукцію

Показники …Рік …Рік …Рік
Всього Місяць Всього Квартал
1 12 I II III IV
Товар «А»                    
Планова собівартість, грн.                    
Планова рентабельність, %                    
Ціна виробника, грн.                    
cat-img

Категорії