• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Інвестиції на розвиток бізнесу. Що це таке, які їх види

Інвестиції на розвиток бізнесу в основному напрямлені на те, щоб удосконалити конкурентоспроможність продукції або впровадити нові виробничі потужності.

Що таке розвиток бізнесу

Коли підприємство вже пройшло початкову стадію своєї діяльності і вийшло хоча би на самоокупність і мінімальний дохід – настає той період, коли можна сказати, що найризикованіший етап діяльності підприємства вже позаду. Управлінці вже визначилися, яка участь їхнього підприємства на ринку, усі планові показники є відкоректовані відносно реальної ситуації. Це період, коли необхідно закріплювати свої позиції на ринку, і починати конкурентну боротьбу для того, щоб виробляти кращу продукцію.

Інвестиції на розвиток бізнесу, як правило, є менш ризикованими, ніж інвестиції у стартапи, а тому знайти інвестора на даному етапі життєвого циклу підприємства значно простіше. Команда підприємства є сформованою, вона працює налагоджено, знає потужність обладнання та персоналу, а тому готова до розширення ринків або виходу на нові.

Розвиток бізнесу – це завжди збільшення його основного капіталу. На цьому етапі діяльності доцільно купувати приміщення та транспорт, які дозволять здешевити продукцію за рахунок зменшення витрат на оренду. Звичайно, що придбання нових одиниць обладнання дозволить збільшити виробничі потужності підприємства, однак це доцільно робити тільки тоді, коли завданням є збільшення обсягів збуту продукції.

Немаловажливим є і розвиток нематеріальної бази підприємства – нової продукції, її патентування, створення сайтів, електронної комерції та інших варіантів розширення форм збуту.

Коли потрібні підприємству інвестиції на розвиток бізнесу

Діюче підприємство, яке вже має налагоджену виробничу  діяльність, рідко коли звертається до інвесторів, оскільки такий вид фінансування є найменш вигідний для організаторів бізнесу.

Однак існують різні варіанти та умови залучення капіталу, і розглядати інвестування як один із способів збільшити вартість бізнесу – доцільно. Особливо це стосується великих підприємства, що мають акціонерну форму капіталу і займаються виробництвом та створенням нових продуктів.

Залучення додаткових коштів на таких підприємствах відбувається за рахунок випуску акцій.  Купуючи акції, інвестор купує свою частку у капіталі,  і відповідно отримує відсоток із прибутку, якщо такий є.

Що стосується цілей інвестування, то їх використовують на:

  • Капітальні інвестиції - затрати на придбання приміщень та виробничого обладнання;
  • Оплату створення нової продукції – це затрати праці та матеріальні витрати на проектування та виготовлення нової продукції.
cat-img

Категорії