Розділ: Планування виробничої діяльності

 Опис послуг аутсорсингової компанії

Підприємство "Оutsourcing Service" планує надавати послуги з аутсорсингу для  IT компаній, які потребують персоналу для створення та підтримки сайтів. Основними видами діяльності підприємства є :

 • надання послуг із копірайтингу;
 • дизайн та верстка сайтів;
 • смм послуги;
 • послуги маркетологів;
 • послуги бухгалтера.

Всього в компанії планується використовувати працю 16 людей, які будуть працювати на замовлення сторонніх організацій. Склад штату працівників:

 • спеціалісти з копірайтингу – 5 осіб (обслуговування 5-ти клієнтів);
 • спеціалісти з розробки дизайнів та верстки сайтів – 2 осіб (обслуговування 2-х клієнтів);
 • спеціалісти з смм розвитку - 5 осіб (обслуговування 5-ти клієнтів);
 • спеціалісти із продажу продукції – 2 осіб (обслуговування 6-ти клієнтів);
 • послуги бухгалтера – 2 осіб ( обслуговування 10-ти клієнтів).

Організовувати процес буде 1 керівник та його замісник, основними завданнями яких є пошук постійно роботи для найманих працівників.

Даного персоналу достатньо, щоб почати компанію та задовільнити існуючі потреби у персоналу.

Маркетингова програма аутсорсингової компанії

Основна перевага даної компанії у тому, що вона має власні приміщення для розміщення працівників.  Робочий процес буде організованим у місті Івано-Франківськ, а клієнтська база обиратиметься для підприємств Києва.  Оскільки середні заробітні плати на регіональних підприємствах є нижчими, ніж у Києві, це дозволить організувати якісний сервіс за доступними цінами, що виведе підприємство поза межі конкуренції.

Важливе значення має налагодження особистісних контактів із клієнтами. Для цього витрачатимуться постійні кошти на підтримку відносин із організаціями. В першу чергу, будуть впроваджуватися акційні місяці роботи, що дозволить покращити лояльність клієнтів до організації.

Важливе значення в маркетинговій програмі є розробка ділової репутації. Ділова репутація на підприємствах аутсорсингу будується виключно на довірі до високої кваліфікації працівників, що виконують роботу. Для цього персонал, що буде працювати на підприємстві, буде постійно удосконалювати свої кваліфікаційні навички. Навчання персоналу відбуватиметься за рахунок компанії. Також з метою утримання персоналу на робочих місцях, необхідно буде організувати систему матеріальної та нематеріальної мотивації.

Виробнича програма аутсорсингової компанії

Робота 17 працівників дасть можливість забезпечити співпрацю із  28 клієнтами.  Сама ж робота буде організована з понеділка по п'ятницю із 9 до 18 години із наявністю перерви на обід. Це звичайний робочий графік, що пристосований під робочі графіки більшості підприємств України.

Задіювання роботою всього персоналу дозволить виконувати наступний обсяг робіт.

 • ведення 5-ти сайтів, підтримка роботи 5-ти підприємств. Середній бюджет на 1 сайт складає 300$ на місяць;
 • робота з графікою та версткою двох компаній, що потребують візуалізації та організації презентації – 300$ на місяць з кожного клієнта;
 • спеціалісти із смм розвитку – розвиток соціальних мереж та продаж через них товарів та послуг, які пропонують клієнти – 300$ на місяць;
 • спеціалісти із продажу продукції отримуватимуть відсоток від продажу, середні планові показники становлять від 400$ на місяць;
 • послуги бухгалтера – 200-400$ на місяць в залежності від складності робіт.

Планування вартості основного капіталу аутсорсингової компанії

Для забезпечення роботи персоналу, необхідно організувати робочий простір. Для того, щоб це здійснити, необхідно  використати приміщення, що має власник бізнесу у своєму розпорядженні. Підготовчі ремонтні роботи обійдуться в 10 тис. доларів. Також необхідно закупити 18 робочих столів і полиць, 18 наборів техніки для роботи.

Потреба у основному капіталі ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Назва активу Вартість Період корисного використання, років Залишкова вартість
Обладнання 56 5 2,8
Меблі 162 5 8,1
Комп'ютери 378 5 18,9
Сайт 10 10 0,5

Всього для початку діяльності необхідно 18 комплектів меблів та комп'ютерів. Робота буде здійснюватися у приміщенні власника, а тому витрат на оренду чи придбання приміщення нема.

Отже, первісна вартість основного капіталу становить 596 тис.грн.

Первісна вартість нематеріальних активів становить 10 тис.грн.

Загальна вартість необоротних активів становить 606 тис.грн.

Окрім придбання необоротних активів для запуску підприємства необхідно здійснити ряд робіт:

Зареєструвати підприємства, вартість реєстрації та дозвільної документації складає: 5 тис.грн. .

Здійснити ремонт приміщення, в якому буде здійснюватися діяльність підприємства. Вартість ремонту складає : 300 тис.грн. .

Таким чином, для запуску підприємства потрібно 911 тис.грн. .

Планування організаційної структури та фонду оплати праці

Організаційна структура підприємства проста лінійна. Всі працівники підпорядковуються керівникові та його помічникові, які слідкують за дисципліною та виконанням робіт.

Розглянемо рівень заробітних плат працівників, що прийматимуть участь у виробництві.

Формування фонду заробітної плати за посадами

  Кількість працівників Оклад, грн. Нарахування соціальних внесків, грн. Середньомісячні витрати на оплату праці працівника, тис. Середньомісячний фонд оплати парці, грн.
Копірайтер 5 5000 1100 6100 30500
Дизайнер 2 6000 1320 7320 14640
СММ спеціаліст 5 6000 1320 7320 36600
Маркетолог 2 8000 1760 9760 19520
Бухгалтер 3 10000 2200 12200 36600
Керівник 1 15000 3300 18300 18300
Помічник керівника 1 10000 2200 12200 12200
Всього 19 60000 13200 73200 168360

Таким чином, ми бачимо, що 2 управлінці беруть під власний контроль 17 працівників.

Формування фонду оплати праці ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Чисельність персоналу, чол. 18,0 19,0 20,0 22,0 23,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника 8,6 9,4 10,4 11,4 12,5
Річний фонд заробітної плати 1851,3 2149,6 2489,0 3011,7 3463,5
Соціальні внески 407,3 472,9 547,6 662,6 762,0
Всього витрати на оплату праці 2258,6 2622,5 3036,6 3674,3 4225,4

Отже, фонд оплати праці ПП "Аутсорсинг Сервіс" у перший рік діяльності становить 2258,6 тис. грн. Поступово із зростанням кількості працівників, зростатиме і фонд оплати праці.

Планування невиробничих витрат аутсорсингової компанії

Для того, щоб підприємство могло організувати роботу 17 працівників, необхідно закласти постійні витрати на утримання офісу та персоналу. Ці витрати можна віднести до складу постійних витрат і вони будуть навіть за відсутності планового доходу.

Планування комерційних витрат ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Реклама 12,0 20,0 26,0 29,0 30,0
Зв'язок 30,0 32,0 34,0 35,0 36,0
Організація комфорту (кава чай) 20,0 22,0 24,0 25,0 27,0
Електрика 108,0 118,8 130,7 143,7 158,1
Опалення 12,0 15,0 18,0 22,0 26,0
Вода 2,0 2,4 2,5 2,6 2,8
Всього інші витрати підприємства 184,0 210,2 235,2 257,3 279,9

До таких витрат відносять комерційні витрати та витрати на оплату комунальних послуг. Сума постійних витрат у перший рік діяльності становить 184 тисяч гривень. В подальшому дані витрати зростатимуть не стрімко, приблизько із темпом 10% на рік через збільшення вартості матеріалів, послуг та знецінення коштів через інфляцію.

Планування амортизації аутсорсингової компанії

Для нарахування амортизації підприємство обрало лінійний метод.

Планування витрат на амортизацію ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Назва активу Роки
1 2 3 4 5
Обладнання 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Меблі 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8
Комп'ютери 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8
Амортизація основних засобів 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2
           
Сайт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Амортизація нематеріальних активів 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Всього амортизація 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2

Планування витрат аутсорсингової компанії

На підприємствах, що займаються наданням послуг матеріальні витрати пов'язані із витрачанням канцтоварів чи деталей, що використовуються для офісної техніки. Ці витрати є незначними, тому заплануємо, що матеріальні витрати складатимуть близько 2 тис. грн. на рік.

Планування матеріальних  витрат ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Матеріальні витрати 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7

Отже, маючи план матеріальних витрат, витрат на оплату праці, комерційних витрат та планові обсяги амортизаційних відрахувань, можна спланувати витрати операційної діяльності.

Планування операційних витрат ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Матеріальні витрати 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7
Витрати на оплату праці 2258,6 2622,5 3036,6 3674,3 4225,4
Інші витрати 184,0 210,2 235,2 257,3 279,9
амортизація лінійним методом 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2
Витрати операційної діяльності 2558,8 2949,1 3388,4 4048,4 4622,2

Планові витрати операційної діяльності складають 2558,8 тис. грн. Однак підприємство ще матиме витрати фінансові, що пов'язані із погашенням відсотків за кредит.

cat-img

Категорії