• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Функціональна структура управління: суть, переваги, недоліки

Функціональна структура управління характеризується наявністю підрозділів, що мають власні повноваження і є відповідальними за результат виконаної роботи. Даний вид структури відрізняється від лінійного рівнями взаємних зв'язків між персоналом та адміністрацією компанії. Якщо лінійна організаційна структура передбачає прямий зв'язок працівника безпосередньо із керівництвом, то у функціональній між даними рівнями є проміжна ланка - завідувачі відділень.

Що таке функціональна структура управління

Суть функціональної структури управління полягає у тому, що на підприємстві формуються відділи за функціями підприємства, тобто за видами діяльності,  різними етапами виробничого процесу.

Для прикладу: якщо підприємство займається наданням інформаційних послуг, а також має власний сайт, то його структуру управління доцільно зробити функціональною. Один відділ буде відповідати за надання послуг, а інший - за роботу сайту.

В багатьох великих організаціях спеціалістів поділяють за певними видами діяльності: це бухгалтерія, відділ кадрів, відділ збуту.  Такий поділ має також загальні ознаки функціональної структури управління. Таким чином, замість залучення універсальних працівників на підприємстві формується штат, який є компетентний у певній галузі і має вузьку спеціалізацію.

Функціональна структура управління виконує зв'язуючу функцію в лінійній структурі управління на великих підприємствах.

Переваги функціональної структури управління

До основних переваг даної структури організації роботи відноситься те, що  в така структура управління складається із вузькопрофільних спеціалістів, які є професіоналами своєї справи. Відповідно, використовуючи якісну найману робочу силу, буде створюватися можливість виробляти більш якісну продукцію. Також така функція виключає можливість дублювання зобов'язань персоналу та виконання однакової роботи спеціалістами різних галузей.  В такій системі управління відбувається централізоване прийняття стратегічних рішень, а оперативні рішення приймаються децентралізовано, в залежності від потреб функціональних підрозділів.

Недоліки функціональної структури управління

Організації, що мають функціональну структуру управління досить часто не можуть вирішити проблем взаємозв'язків у колективі та між функціональними підрозділами. За звичай, персонал групується в межах свого відділення, а працівників інших відділень не сприймають як належить або намагаються перекласти вину чи проблеми на них.  В таких структурах складно приймати рішення, які стосується розвитку підприємства, оскільки кожен із відділень намагається збільшити свою значимість, або навпаки, зменшити відповідальність.

cat-img

Категорії