Фінансування аутсорсингової компанії

Отже, витрати операційної діяльності складають в перший рік діяльності 2558,8 тис.грн. Слід зауважити, що даний обсяг виробництва продукції можливо досягнути тільки за умови, що підприємство буде отримувати дохід. Фінансування на закупку матеріалів, оплату праці персоналу та інших витрат повинно здійснюватися за рахунок доходу.  Для старту бізнесу необхідно  911,0 тис.грн.

Організатори бізнесу у власному розпорядженні мають 100 тис.грн. Ці кошти формують статутний капітал підприємства, в той час як потрібно ще 911,0 - 100 = 811,0 тис.грн.

Дану суму підприємство планує отримати в кредит, що видаватиметься на 2 р. під 21 % річних. Таким чином, підприємство отримає на початок діяльності 811,0 тис.грн. на розрахунковий рахунок, однак погашатиме додатково ще 170,3 тис.грн., які є відсотками за використання кредиту.

Щорічне погашення тіла позики становить 811,0 / 2 = 405,5 тис.грн. Щорічне погашення відсотків становить 85,2 тис.грн.

Планування фінансових витрат ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Щорічні погашення 405,5 405,5 0,0 0,0 0,0
Щорічні відсотки 85,2 85,2 0,0 0,0 0,0
Загальна сума фінансових витрат 490,7 490,7 0,0 0,0 0,0

Планування доходів та фінансових результатів аутсорсингової компанії

Отже, маючи операційні та фінансові витрати, можна сплатувати точку беззбитковості, що дорівнює сумі усіх витрат підприємства. В першому році точка беззбитковості складатиме 2644 тис.грн.

Формування собівартості ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Витрати операційної діяльності 2558,8 2949,1 3388,4 4048,4 4622,2
Витрати фінансової діяльності 85,2 85,2 0,0 0,0 0,0
Собівартість виробництва 2644,0 3034,3 3388,4 4048,4 4622,2

Підприємство планує на повні витрати своєї діяльності ставити націнку у розмірі 25%. Таким чином, плановий обсяг доходів закладається на рівні 3305 тис. грн.

Виручка від реалізації ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Собівартість виробництва 2644,0 3034,3 3388,4 4048,4 4622,2
Виручка від реалізації 3305,0 3792,8 4235,5 5060,5 5777,8

У перший рік діяльності виручка від реалізації послуг складає 3305 тис. грн., на другий рік виручка від реалізації складатиме 3792,8 тис.грн., у третій рік діяльності 4235,5 тис.грн., у четвертий рік діяльності – 5060,5 тис.грн., а у п'ятий рік діяльності – 5777,8 тис. грн.

Проведемо планування фінансового результату.

Планування прибутку ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Доходи від реалізації 3305 3793 4235 5061 5778
Витрати без податків 2644 3034 3388 4048 4622
Прибуток до оподаткування 661 759 847 1012 1156
Сплата податків 165 190 212 253 289
Чистий прибуток 496 569 635 759 867

Підприємству найдоцільніше буде знаходитися на спрощеній системі оподаткування та сплачувати 5% від виручки від реалізації без ПДВ. Це дозволить отримати прибуток в перший рік діяльності у розмірі 496 тис. грн. У другий рік діяльності плановий прибуток складатиме 569 тис. грн., у третій рік діяльності  635 тис. грн., у четвертий рік діяльності  759 тис. грн, а у п'ятий рік діяльності  867 тис. грн.  Отримання прибутку дозволятиме підприємству постійно збільшувати обсяги виконання робіт, нарощувати штат та покращувати умови праці працівників.

Планування грошових потоків аутсорсингової компанії ПП "OUTSORCING SERVICE"

Таблиця 11 – Планування грошових потоків ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Вхідний операційний грошовий потік 4116,0 3792,8 4235,5 5060,5 5777,8
Вихідний операційний грошовий потік 3020,4 3430,1 3486,0 4187,3 4796,9
Чистий операційний грошовий потік 1095,6 362,8 749,5 873,3 980,9
Вхідний інвестиційний грошовий потік 100        
Вихідний інвестиційний грошовий потік 906        
Вихідний фінансовий грошовий потік 85,2 85,2 0,0 0,0 0,0
Чистий грошовий потік 204,4 277,6 749,5 873,3 980,9

 

Чистий грошовий потік складає у перший рік діяльності 204,4 тис. грн., у другому році 277,6 тис. грн., у третьому 749,5 тис. грн., у четвертому 873,3 тис. грн., у п'ятому 980,9 тис. грн.

Проведемо дисконтування грошового потоку.

Дисконтування чистого грошового потоку ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники Роки
1 2 3 4 5
Ставка дисконтування 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683
Чистий грошовий потік 204,4 277,6 749,5 873,3 980,9
Дисконтований чистий  грошовий потік 204,4 252,4 619,4 656,1 669,9

Отже, через 5 років реальна очікувана вартість чистого грошового потоку становить 669,9 тис. грн.

Визначення ефективності інвестиційного проекту

Таблиця 13 – Планові показники ефективності інвестиційного проекту ПП "Аутсорсинг Сервіс"

ЧГП дисконтований 2402,28
Вартість вкладень 911,00
Чистий приведений грошовий потік 1491,28
Індекс доходності 1,64
Період окупності 1,90
Внутрішня ставка прибутковості 43%

 

Загальна сума чистого дисконтованого грошового потоку складає за 5 років 2402,28 тис.грн., Враховуючи вартість вкладень, що складає 911 тис. грн, чистий приведений дохід становить 1491,28 тис. грн., індекс доходності (співвідношення чистого приведеного грошового потоку до вартості вкладень) становить  1,64.  Внутрішня ставка прибутковотсі є досить високою – на рівні  43%. Період окупності проекту становить  1,9 років.

Планування структури капіталу аутсорсингової компанії

На початок діяльності активи підприємства матимуть вартість 906 тис. грн., однак за рік вартість активів складатиме 996,2 тис. грн і продовжуватиме зростати. Найбільш стрімке зростання становить 2554,1 тис. грню

Плановий баланс ПП "Аутсорсинг Сервіс"

Показники На початок діяльності На кінець І року На кінець ІI року На кінець ІII року На кінець ІV року На кінець V року
Необоротні активи 606,0 491,8 377,6 263,4 149,2 35,1
Капітальні інвестиції 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Необоротні активи 906,0 791,8 677,6 563,4 449,2 335,1
             
Сировина і матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грошові кошти 0,0 204,4 482,1 1231,6 2104,8 3085,7
Оборотні активи 0,0 204,4 482,1 1231,6 2104,8 3085,7
             
Баланс 906,0 996,2 1159,7 1795,0 2554,1 3420,7
             
Статутний капітал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Нерозподілений прибуток -5,0 491 1060 1695 2454 3321
Власний капітал 95,0 590,7 1159,7 1795,0 2554,1 3420,7
             
Кредит 811,0 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 811,0 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0
             
Баланс 906,0 996,2 1159,7 1795,0 2554,1 3420,7

За 5 років діяльності планова вартість капіталу складає 3420,7 тис. грн. при повній відсутності залучених зовні коштів.

Оцінка ризиків аутсорсингової компанії

Основні ризики підприємства аутсорсингу пов'язані із людськими чинниками. Оскільки персонал підприємства приносить дохід, то будь-яка безвідповідальна робота може нанести підприємству збитків. Саме тому для діяльності обирається та сфера послуг, яка є добре знайомою засновникові, який у разі виникнення проблемної ситуації, зможе вплинути на її вирішення.

Для того, щоб надавати гарантію безперебійної діяльності підприємства,  для кожної спеціальності набирається декілька працівників, які у разі гострої потреби можуть частково брати на себе додаткове завантаження на незначний час.

Однак такі ситуації не вкрай небажані, а тому на підприємстві вводиться система мотивації та покарань за відхилення від графіку. Зокрема, працівник повинен за власні кошти компенсувати незручності своєму напарникові у випадку, коли той бере на себе його роботу.

Ще одним видом ризику є те, коли замовник не проводить розрахунку за виконані роботи.  Тоді організаторові бізнесу доведеться компенсувати із власної кишені роботу персоналу, щоб  не втратити його. Окрім цього, вводиться правило розрахунку за виконані роботи двічі на місяць. Це дозволить скоротити ризики недоотримання доходів.

Не менш важливими є техніко-технологічні ризики, що можуть виникати у процесі діяльності. Оскільки робота працівників відбувається через Інтернет, то в офісі слід передбачити наявність резервних каналів Інтернету та  генерацію світла. Це дозволить зменшити ризики та покращити рівень ділової репутації організації. Разом із цим на підприємстві вже через півроку діяльності буде закуплене резервні 2 одиниці обладнання, що будуть миттєво встановлені, як тільки який із комп'ютерів вийде з ладу.

Найбільший ризик підприємства пов'язаний із недоотриманням фінансування. Без додатково залучених коштів підприємство не зможе відразу почати свою діяльність із прибутками.  Робота підприємства із залученням кількох працівників є нерентабельною, саме тому потрібно починати бізнес відразу із команди, що складається з неменше, ніж 10 осіб.

План впровадження бізнес плану аутсорсингової компанії

План впровадження бізнес плану починається з реєстрації підприємства. На всі організаційні процедури достатньо виділити один тиждень після чого слід звернутися до банку за позикою.  Гроші, як правило, поступають протягом тижня –двох.  На ремонт приміщення потрібно виділити додатково 1-2 місяці часу. Таким чином до виконання поставлених завдань офіс зможе приступати не раніше, чим через 2 місяці.

cat-img

Категорії