Резюме

Пропонується бізнес план підприємства-ферми з розведення шиншил. Основною метою діяльності ферми буде постачання на ринок високоякісного хутра шиншил, що має велику популярність у світі моди та відноситься до найдорожчих видів пушини, розведення племінних шиншил, виробництво допоміжних товарів (корму, кормових добавок, аксесуарів) для забезпечення власних потреб та їх постачання на ринок.
У розділах цього бізнес плану міститься інформація щодо специфіки роботи підприємства, продуктів діяльності, дослідження ринку, технології виробництва тощо.
У розділі фінансового плану проекту здійснено розрахунок його дохідності за песимістичним та реалістичним прогнозом щорічної народжуваності та з врахуванням песимістичних, реалістичних та оптимістичних середніх кінцевих цін реалізації продуктів діяльності ферми. Сформовано декілька можливих стратегій розвитку проекту та проведено розрахунок дохідності кожної з них за різними прогнозними сценаріями. Розроблена стратегія розвитку підприємства на десятирічний період з чітким встановленням стратегічних цілей у кількісному та часовому вираженні. В результаті проведених розрахунків встановлено, що проект є прибутковим за кожного можливого сценарію розвитку відповідно як до песимістичних, так і до оптимістичних прогнозів, має високу рентабельність, значні перспективи та можливості для розвитку.
Детальна інформація щодо забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, розрахунок періоду окупності, показників рентабельності виробництва, теперішньої вартості проекту міститься в розділі інвестиційного плану цього бізнес плану.

Галузь, підприємство та його продукція

Хутро завжди було предметом розкоші, а хутряний бізнес, як і ювелірна справа, завжди був прибутковою справою, на яку завжди існує попит. Пушнину шиншил, наряду з хутром соболя, норки та куниці, прийнято вважати елітним хутром, в основному через його унікальні властивості та естетичний вигляд. З волосяної цибулини шиншили проростає 60-80 волосків, в той час як в інших пушних звірів лише 1, що робить хутро шиншил дуже густим та теплим. Хутро цієї тварини високо цінується в усьому світі, а вироби з шиншили подекуди сягають в ціні 100 тис. доларів.

Шиншила (Chinchilla lanigera) – хутрова тварина, яка завдяки найкращому хутру, завоювала велику популярність у світі. Природний ареал проживання – високогірні пустелі Анд в Чилі, Перу, Болівії та Аргентині. Шиншили довгий час були об’єктом інтенсивного полювання через цінне хутро, що призвело до сильного зменшення популяції в природному середовищі.

Перші спроби розведення шиншил у неволі відбулися на початку ХХ ст.., коли урядом Чилі була запроваджена заборона полювання цих тварин. За цей час галузь шиншиловодства сягнула високого рівня розвитку та накопичила великий досвід у справі утримання та розведення шиншил.

На даний момент галузь шиншиловодства є недостатньо розвиненою в нашій країні. Рівень розвитку галузі в Україні, а також за її межами, недостатній для повноцінного задоволення існуючого попиту на пушину шиншили. Статистика реалізації шкурок шиншили на провідних хутряних аукціонах світу підтверджує високий рівень попиту на цей продукт, тож робота в цій галузі є привабливою.

В таблиці нижче представлено SWOT-аналіз підприємства з урахуванням специфіки майбутньої діяльності та галузі, у якому підприємство буде працювати. Слід зауважити, що на сьогоднішній день в Україні відсутні стандарти з утримання та вирощування шиншил, що в деякій мірі полегшує ведення цього бізнесу. Однак в політиці нинішнього уряду існує чіткий напрям до співпраці з Європою та курс на євроінтеграцію, що неодмінно призведе до реформ у всіх сферах, зокрема і в галузі шиншиловодства. Проведення реформ та прийняття нових стандартів буде відповідати існуючим європейським стандартам. Це може призвести у майбутньому до необхідності швидкого переобладнання ферми відповідно до нових норм, що в свою чергу потребуватиме у короткі строки значних капіталовкладень. Враховуючи високу вірогідність подібного, ферму планується одразу обладнувати з наближенням до європейських норм, що застрахує підприємство від подібного політичного ризику.

 

Сильні сторони Слабкі сторони
високі ціни на кінцевий продукт
низька собівартість виробництва
висока рентабельність
відносно проста технологія виробництва
відсутність прямої конкуренції
значні початкові капіталовкладення
висока ризиковість з точки зору природного фактору
потреба в компетентній та ретельній селекційній роботі
Можливості Загрози
доступ до міжнародних ринків як результат зовнішньої політики уряду
збільшення масштабів виробництва без залучення додаткового фінансування
самостійне пошиття виробів з хутра, що в декілька разів підвищить рентабельність
можливі непередбачені зміни в митному законодавстві
можливі непередбачувані зміни в законодавстві відповідно до європейських стандартів

 

В результаті детального аналізу стану галузі можна стверджувати, що підприємство з вирощування шиншил є перспективною справою з великими можливостями для розвитку. Специфіка конкуренції, що заключається в співпраці з існуючими конкурентами, допомагає веденню справи, відсутність проблем в реалізації продукції, низька собівартість виробництва, висока рентабельність та завжди існуючий попит – все це говорить про високий потенціал розвитку підприємства.
Діяльність підприємства буде направлена на задоволення попиту на предмети розкоші малочисленої групи споживачів. Попри відсутність великих масштабів виробництва та задоволення ексклюзивного попиту, а не масового, прибуток від діяльності є потенційно високим, оскільки високими є ціни на кінцевий продукт, що разом з високою рентабельністю та низькою собівартістю виробництва забезпечать значну дохідність.

Основними покупцями продукції підприємства слід вважати:

  • Оптових покупців хутра та великих дистриб’юторів цієї сировини;
  • Безпосередніх учасників текстильного ринку (ательє, дизайнерські будинки, хутряні фабрики);
  • Учасників провідних хутряних аукціонів;
  • Окремих фізичних осіб, що можуть потребувати хутро для задоволення потреб особистого характеру.

Підприємство з вирощування шиншил планується розпочинати з організації ферми із 100 сімей (1 самець та 4 самки).
Основним забарвленням шиншили є Стандарт, або Medium standart, Extra Dark Standart та Extra-Extra Dark standart. Порода сірий стандарт є найстійкішою, оскільки це основний колір із мало селективними змінами, тобто найстійкіший, вид, що не зазнав генної трансформації. Хутро сірого стандарту найбільш розповсюджене на ринку. Характеризується сірою, або темно-сірою (темний стандарт) спинкою та білим брюшком, з контрастним переходом від сірого до білого на боках.

Інші породи та забарвлення були отримані штучно в результаті селекційної роботи. На сьогоднішній день відомо 12 мутацій стандартної породи.
Чорний оксамит (Black velvet) – забарвлення, виведене у США в 1960 році. Це найбільш поширена комерційна форма кольорових шкурок шиншили, оскільки хутро чорного оксамиту є найдорожчим та перевищуючи ціну за сірий стандарт в 1,5-3 рази, або більше. Хутро чорного оксамиту має насичений чорний відтінок, що рівномірно розходиться від спинки до живота.

Інші породи (білий стандарт, білий оксамит, фіолет, сапфір, беж, коричневий стандарт тощо) являються менш популярними та дешевшими, тож головний акцент у роботі підприємства буде робитись на стандарті та чорному оксамиті, що визначає відповідний склад сімей.

Довгострокова стратегія розвитку підприємства передбачає досягнення через 3 років цілі збільшення поголів’я племінних шиншил до 205, що будуть щорічно давати 1722 тисяч цуценят потомства, придатних до хутра та вичинки. Досягти поставленої цілі планується частково за рахунок власних можливостей ферми (розмноження раніше закуплених шиншил), частково за рахунок капіталізації частини майбутніх прибутків від діяльності підприємства (покупка нових сімей). Після досягнення головної стратегічної цілі, подібний масштаб підприємства, в залежності від кінцевої якості вичинених шкурок, тенденцій розвитку ринку хутра та ряду інших аспектів, буде приносити щороку щонайменше 31087- 48307 доларів чистого прибутку.

Головним результатом діяльності ферми буде постачання на ринок хутра для забезпечення потреб заможних клієнтів текстильної галузі. Частину вирощених шиншил можна продавати як племінних тварин, що буде другорядною діяльністю ферми. Також планується, за потребою, налагодження власного виробництва комбінованого гранульованого корму, який буде забезпечувати власні потреби виробництва та буде направлений на продаж.

Дослідження ринку та маркетинг-план

Головним цільовим сегментом є оптові покупці хутра та учасники аукціонів, зокрема Chinchilla Real Fur, яка являється головним клієнтом на продаж продукції. Орієнтир на ці групи клієнтів забезпечить високий рівень збуту в поєднанні з низькими затратами на пошук окремих клієнтів з малим попитом на продукцію підприємства. Також планується налагодження співробітництва з великими текстильними підприємствами та хутряними виробництвами, які займаються виготовленням одягу з хутра та мають постійну потребу в матеріалах.

Враховуючи специфіку виробництва, вибір місця розташування не впливає на успішність діяльності. Товари підприємства не мають масового характеру, отже транспортна логістика не має вирішального значення в економіці підприємства. В перспективі підприємство планує виходити на міжнародні ринки, проте особливості продуктів діяльності не вимагатимуть високих транспортних затрат.

Таким чином пріоритетними критеріями є наступні фактори:

  • Наявність необхідного для утримання приміщення
  • Рівень цін в регіоні, що безпосередньо впливає на рівень прийнятної заробітної плати для найнятого обслуговуючого персоналу;
  • Наявність необхідних комунікацій (електрика, вода).

Необхідність відкриття представництва або фронт-офісу відсутня. В майбутньому, при досягненні запланованих масштабів, планується оренда офісних приміщень для організації в них роботи управлінського персоналу, структурних підрозділів менеджерів та центру зв’язку з клієнтами. На перших етапах, до досягнення високих обсягів виробництва, робота структурних підрозділів буде виконуватись безпосередньо засновниками виробництва.
Конкуренція в галузі має дещо специфічний характер. По-перше, попит на основну продукцію підприємства не задоволений на 100%, через що відсутня потужна конкурентна боротьба. Статистика реалізації хутра шиншил на провідних хутряних аукціонах свідчить про завжди існуючу потребу в цьому товарі, отже ніша зайнята лише частково. Наявність на ринку оптових покупців та дистриб’юторів хутра також полегшує процес реалізації. Основна конкурента боротьба проходить за завоювання лояльності окремих покупців хутра з особистими потребами в ньому, які забезпечують малу частку продажів та не є основним сегментом, на який планує орієнтуватись підприємство.

На вітчизняному ринку шкурка шиншили коштує в середньому 40-60$. Відбірне хутро коштує мінімум 70-80$ ; його постачальниками є учасники хутряних аукціонів, що купують хутро з метою його подальшого перепродажу. Партнерські ферми, у яких планується закупка племінних шиншил, пропонують викуп сирих шкурок без вичинки шиншил дорогих порід по 40-50$. Середня вартість вичинки з урахуванням транспортних затрат становить 4 долари.
Ціноутворення та інформація про стан ринку та цін на продукцію розглянемо на зведеній статистиці цін на хутро шиншил, проданого на 7ми останніх аукціонах, наведено в таблиці нижче. Дані по градації за породами відсутні, тому середня ціна представлена за результатами продажів і дорогих, і дешевих порід. За щорічними результатами торгів, реалізація хутра шиншили майже завжди складає 100%, рідкі випадки реалізації на рівні 95-98%.

План виробництва

На сьогоднішній день існує звіт чітко прописаних та перевірених практикою стандартів утримання шиншил, що стосується вимог до приміщення, освітлення, рівня вологості, температури та низки інших факторів, дотримання яких забезпечить високу якість хутра, що є основною метою виробничої діяльності підприємства.
З врахуванням стратегічних планів розвитку, для відкриття ферми необхідне приміщення із площею не менше 100м2. Цієї площі вистачить для утримання та розведення тварин та зберігання необхідних виробничих ресурсів, господарського приміщення, де буде здійснюватись первинна обробка та зберігання шкурок і їх підготовка до відправлення на хутряну фабрику, що займатиметься вичинкою.

Утримувати шиншил необхідно в сухому приміщенні, без протягів. Приміщення повинно бути обладнане системою контролю температури та вологи для відтворення природних умов проживання шиншил та забезпечення максимальної якості хутра, що напряму залежить від клімату. Детальні інструкції та рекомендації щодо технологічних процесів та нюансів цього аспекту пропонує надати племінна ферма, у якої відбудеться закупка шиншил, на умовах партнерської підтримки.

Догляд за шиншилами повинен відбуватися на постійній основі. Раз на день тварин необхідно годувати та проводити огляд тварин. Раз на тиждень поїлки та кормушки потрібно чистити; відкривати ванночки з піском для купання також, раз на тиждень – міняти в клітках підстилку (тирсу).
Головною вимогою утримання шиншил є чистота приміщення. Окрім періодичної заміни підстилки, чистки та дезінфекції кліток, необхідні постійні прибирання. Декілька разів на рік передбачена дезінфекція самого приміщення за допомогою спец дезінфекторів, що знищує шкідливі бактерії та грибки. Корисною є профілактика паразитів у вирощуваних тварин, для чого періодично їм слід давати антигельмінтні засоби. Періодично потрібно проводити ветеринарний огляд. Неприпустимим є доступ до приміщення з вулиці та розмноження комах, гризунів. Правил гігієни повинні дотримуватись і співробітники: ретельно мити руки перед оглядом та доглядом за тваринами, мати окрему чисту уніформу для роботи на фермі.

Окремий важливий параметр – чистота повітря в приміщенні. З метою дотримання стандартів чистоти повітря, окрім підтримки загальної чистоти приміщення, необхідна якісна система вентиляції, що постійно буде забезпечувати доступ чистого та свіжого повітря.
Шиншили – травоїдні тварини, тому рослинні корми становлять основу їхнього раціону: щодня їм необхідно отримувати зелені і концентровані корми, сіно і різні добавки. Одна доросла шиншила потребує близько 30 грамів корму в день, що становить не більше 11 кг в рік. Корм складається з основного раціону (збалансований корм: підготовлений, або суміш з різних злаків та зерна), сіна, періодичних добавок у вигляді додаткових вітамінізованих добавок, гілочок та листя певних порід дерев.

Розведення та вирощування шиншил відбувається в полігамних клітках, розрахованих на 1 самця та 4 самок. Середні розміри необхідної клітки – 170х40х50. Конструкція клітки забезпечує утримання самок у своїх відсіках (на шию племінних самок одягається спеціальне кільце, що перешкоджає виходу самки з відсіку) та вільних доступ до них самця. Клітка повинна бути обладнана годівницями, спеціальними поїлками, точильними каменями для зубів. Клітки можна встановлювати одна на одну, що значною мірою економить необхідну корисну площу. На 2 м2 можна встановити 4 полігамні клітки, у яких буде утримуватись відповідна кількість сімей, тобто 20 шиншил. Окремо необхідно встановлювати одинарні клітки, у які необхідно відселяти молодих шиншил до досягнення ними статевої зрілості. Частина цих тварин буде відселятись на хутро, частина – формувати нові сім’ї для розширення виробництва. Клітки для молодого, підростаючого покоління займають дещо менше місця.

Сім’я буде складатись з самця породи X-dark або Чорний оксамит та 4 самок породи Сірий стандарт. Результатом такого складу буде народження сильного потомства великих розмірів з якісним хутром.

Основою успішної діяльності ферми буде проведення ретельного племінного відбору, що стартує з моменту народження шиншили та триває до досягнення нею статевої зрілості. Селекційна робота включає постійний огляд народженого потомства, оцінку якості параметрів кожної окремої тварини (загальна конституція тіла; маса; стан волосяного покрову – густота, текстура, границі забарвлення тощо). Кожній шиншилі присвоюється свій індивідуальний номер, що заноситься в базу даних. Пізніше за цими даними будуть відбиратись племінні шиншили, споріднені за зовнішніми ознаками та генетично сумісні, для формування нових племінних сімей.

Тривалість життя шиншили становить не менше 12-15 років. Здатність самки до народження потомства зберігається протягом 7-9 років. Щороку самка до 2-3 окотів по 2-3 шиншили у кожному. З віком кількість тварин в окоті збільшується до 3-4. Вагітність триває близько 3 місяців. Лактаційний період – 1,5-2 місяці. Досягнення статевої зрілості – 7-8 місяців. Придатність до забиття настає у віці 9-10 місяців.

Для забезпечення належної роботи підприємства, існує потреба в наступних виробничих засобах: збалансований, гранульований корм для шиншил; додатковий корм та поживні добавки; вітаміни та профілактичні медичні засоби; тирса з хвойних порід дерев для підстилки; пісок для купання (цеоліт); точильні камені для зубів; чиста питна вода; протигрибкові засоби; дезінфікуючі миючі засоби для прибирання приміщень. Необхідні ресурси будуть закупатись у стратегічних партнерів та надійних постачальників. Основою вибору виступатиме найкраще співвідношення між якістю та закупочною ціною. Перераховані виробничі засоби виступають основою собівартості кінцевого продукту виробництва та належать до змінних витрат, отже постійно буде проводитись робота з мінімізації затрат з метою зниження вартості виробництва. З одного боку це буде здійснено шляхом пошуку більш вигідних пропозицій від постачальників, з іншого – шляхом самостійної заготівлі частини необхідних ресурсів (кормова суміш, додаткові корми, тирса, питна вода), що дасть економію в декілька разів.

Стратегічний план розвитку ферми включає кілька можливих сценаріїв. Перший – абсолютне забиття потомства, з проведенням періодичного селекційного відбору та заміни старих тварин молодими. Другий – акцент на збільшенні обсягів виробництва, коли потомство буде збережено для формування максимально можливої кількості нових сімей з нього. Подібний сценарій виключає отримання доходів від діяльності протягом перших років та передбачає суттєве щорічне збільшення затрат на утримання ферми. Подібний сценарій затратний та має великий строк окупності. Третій – пошук компромісної з економічної точки зору стратегії між двома сценаріями, що забезпечить покриття витрат виробництва, отримання прибутку та збільшення поголів’я шиншил. Деталізація можливих стратегій розвитку, розрахунок дохідності кожної з них за песимістичним і оптимістичним прогнозами проведено у розділі фінансового плану.

Організаційний план вирощування шиншил

Для організації роботи ферми необхідне залучення робочого персоналу, що буде безпосередньо займатись доглядом та утриманням тварин, чисткою кліток, прибиранням, охороною тощо. Робочий персонал буде найматись в розрахунку 1 людина на 600 тварин (дорослі племінні шиншили та потомство). Для працівників буде розроблений чіткий регламент та інструкції, обов’язкові до виконання. Перед початком роботи буде проводитись ретельна підготовка, та постійний подальший контроль за діяльністю.
Важливою умовою успішної діяльності підприємства буде робота компетентного ветеринара, від роботи якого буде великою мірою залежати стан здоров’я а також його діяльність буде направлена на усесторонній контроль за племінним поголів’ям шиншил і їх потомством, проведення селекційного відбору.

Ризики та шляхи їх мінімізації

Розведення та вирощування шиншил – досить ризикова справа, проте можливі ризики повністю покриваються потенційною вигодою від подібного бізнесу.
Загалом можливі ризики можна поділити на загальні (притаманні для підприємницької діяльності в цілому) та специфічні (притаманні безпосередньо для описаної діяльності).
Загальні ризики будуть мати зовнішній (залежать від економічної ситуації в країні та світі) та внутрішній характер. Мінімізація та уникнення цих ризиків буде здійснено шляхом грамотного управління процесом роботи підприємства, детальним плануванням розширення діяльності, ретельним контролем за виконанням планів. Специфічні ризики та способи їх уникнення наведено в таблиці нижче.

Основні ризики діяльності підприємства

Характеристика ризику Шляхи мінімізації ризику
Ризики на етапі виробництва (вирощування)
1.     Зменшення поголів’я тварин через захворювання Ретельне дотримання умов вирощування; постійна підтримка стандартів чистоти приміщення та повітря; періодична дезінфекція приміщення; постійний ветеринарний догляд на різних етапах життя шиншил; дотримання стандартів селекційного відбору
2.     Зниження якості хутра, відчутний відсоток браку Пильний догляд за тваринами та умовами їх утримання; чітке виконання стандартів з утримання; правильне та збалансоване годування; дотримання стандартів селекційного відбору; контроль за чистотою приміщення та повітря; обережність під час огляду тварин
3.     Невідповідність реальних темпів розмноження тим, що закладені в стратегічному плані Дотримання стандартів і рекомендацій з утримання та зведення тварин; закладення в основу стратегічного плану песимістичних прогнозів та навмисне заниження показників народжуваності в розрахунках
4.     Недобросовісне виконання своїх обов’язків персоналом Якісна програма підготовки та навчання; пильний контроль за відповідальними працівниками; система заохочень та стягнень за результатами роботи
5.     Непередбачувана потреба в матеріальному забезпеченні виробництва Детальне планування процесу виробництва; створення та підтримка оптимальних запасів; пошук та співпраця з компетентними та надійними постачальниками
Ризики на етапі збуту
1.     Невідповідність якості хутра стандартам аукціонів Ретельне дотримання стандартів утримання тварин; контроль за чистотою приміщення та повітря постійна співпраця та навчання на базі Chinchilla Real Fur
2.     Невідповідність якості хутра потребам учасників аукціонів Ретельне дотримання стандартів утримання тварин; пошук шляхів покращення якості хутра;
3.     Неповна реалізація хутра Пошук нових каналів збуту; проведення заходів з покращення якості хутра; збут хутра по цінам, нижчим за середні ринкові, оптовим покупцям та ритейлерам; створення запасів нереалізованого товару з метою спроби повторного продажу в майбутньому
4.     Отримання доходу нижчого, ніж запланований Ретельне дотримання стандартів утримання тварин та забезпечення високої якості хутра; оптимізація виробництва та пошук шляхів зменшення собівартості; закладення в основу планування примусово завищених показників виробничих витрат та занижених показників рівня очікуваної ціни за товар

Фінансовий план

При розробці плану доходів та витрат підприємства було покладено в основу кілька можливих сценаріїв розвитку ферми. Остаточний вибір стратегічного сценарію буде залежати від поточної ситуації на ринку, успішності розвитку підприємства, подолання викликаних розширенням виробництва проблем, а також від умов інвестора з приводу терміну окупності та повернення коштів, оскільки розширення виробництва спричинює збільшення постійних витрат та потребує капіталізації частини раніше отриманого прибутку для забезпечення потреб у фінансуванні.

В таблиці нижче наведено вартість утримання однієї дорослої шиншили в рік. Утримання молодої шиншили до моменту забиття фактично обходиться в 2 рази дешевше, ніж дорослої.

Разові витрати на основні засоби та устаткування (клітки, аксесуари) наведено в розділі «Інвестиційний план виробництва». Значення суми усіх статей формує основу собівартості одиниці товару. Порода шиншили не впливає на розмір затрат, тож собівартість лишатиметься незмінною, що в повній мірі аргументує вибір високоякісних племінних шиншил з орієнтацію на найбільш дорогі породи з найціннішим хутром також імпорт якісних племінних відбірних тварин із Румунії, Угорщини та Польщі, за рекомендаціями тм Chinchilla Real Fur.

*Значення показників примусово завищено в декілька разів, з метою підвищення надійності подальших розрахунків доходності та мінімального гарантованого прибутку від діяльності підприємства.

Назва Кількість Вартість
Збалансований гранульований корм, рекомендована тм Purina Cargill 12кг*13грн=5.5 5.5
Підкормка 1100г=40грн=1.5 1.5
Вітамінні та харчові добавки 800г=75 грн. =2.8 2.8
Сіно 6кг*2.9-18 грн. =0.6 0.6
Тирса для підстилки 18грн 0.70
Камінь та деревина для сточування зубів 15грн=0.5 0.5
Пісок для купання (цеоліт) 6кг*4грн =24=0.9 0.9
Клітка - 20
Протигрибковий засіб 150г=18грн =0.6 0.6
ВСЬОГО   13.1 usd
(в період розширення)   33.1 usd

Довідка:

Народжуваність на самку становить 3.3 шиншили в рік, при дотриманні технології та застосуванні лактаційних засобів та вітамінів.
При песимістичних прогнозах народжуваність беремо 3 малюки на самку. Для більш оптимізованих розрахунків, та закладення ризиків.
Статистика смертності становить при песимістичних прогнозах:
- 15-20% при народженні
- 10-12% при відсадці в віці 4-6 міс.
- 4-6% дорослих
При таких розрахунках візьмемо 2.1
У самки до 3-х окотів в рік.
Період виношування малюків 110-115 днів.

В такому разі розрахунок собівартості наступний:
Собівартість утримання сім'ї становить:
13.1х 5=65.5usd
1. При утриманні 100 сімей шин шил в перший рік утримання, затрати становитимуть 6550 usd
2. утримання молодняк в перший рік розведення наступний:

- при прогнозах 2.1(песимістичний) маємо наступні дані 2.1х4х100= 840 (кількість малюків на 100 сімей)

В середньому, відповідно до статистики самки/самці в окоті приблизно 50%:50%

Маємо 840/2=420 самок та самців, відповідно формуємо ще 105 сімей із 420 самок та 105 самців.

Не залученими є 315 самців, які реалізовуємо на хутро в віці 9-10міс.

Собівартість утримання молодняка в кількості 840 тварин становить

840(загальна кількість молодняку) -315(кількість не залучених самців) -105 (кількість самців в сімях) =525-105 =420х33.1= 13902 usd ( в період розширення з

урахуванням клітки, що дозволяє утримувати ще 105 сімей.

Утримання самців не залучених в племінні сімї становить

315х(9.15( собівартість утримання в період 9-10 міс.) +20 (собівартість клітки для утримання) = 9188 usd

На цьому етапі є два варіанти реалізації (35 usd ) середня ціна сировини.

1. Реалізація всього молодняка 35х840=29400 usd

2. Реалізація тільки самців, що не залучені в сім’ях 11025usd

В такому разі вартість приросту на 105 сімей (розширення виробництва та утримання існуючих 100 сімей становить)

6550+(13902-30% )+9188=25469 usd

25469-11025=14 444 usd

Розрахунки не являються прямими, так як приріст поголів’я відбувається поступово (кожні 4 місяці, тому собівартість утримання молодняку в перший рік утримання і в наступні буде із урахуванням -30% загальної суми)

Дохідність від однієї сім’ї розрахована з урахуванням витрат на утримання тварин, тобто корм, харчові добавки, вітаміни, тирса, точильні камені тощо. Розмір щорічного потомства самки в розрахунках занижено до 3 шиншил на рік, розрахунок дохідності – песимістичний при розрахунках смертності на кожному етапі пересадки поголів’я.

Проте, виходячи з практики, фактична кількість буде значно відрізнятись у більшу сторону. Потомство з однієї дитини можливе, проте дуже рідке явище.

Найбільша ймовірність подібного – перші-другі роди молодої племінної самки. Зазвичай народжується дві шиншили, а з трирічного віку спостерігається збільшення потомства до 3-4 шиншил за раз.

Операційний прибуток

Відповідно до прогнозних розрахунків, валовий операційний прибуток за 5 років за стратегією подвоєння поголів’я і постійного розширення складатиме за песимістичним прогнозом на 31,52% більший, ніж при С.1 за аналогічної ціни реалізації продукції.
Єдиним недоліком є достатньо вагомі дотації в перші роки утримання, що може викликати дефіцит фінансів ресурсів для забезпечення роботи підприємства у другому році.
Для уникнення подібного ризику в інвестиційний план планується закладення суми, необхідної для забезпечення витрат підприємства у перший рік роботи.
Підсумовуючи результати проведених розрахунків, можна стверджувати, що навіть за песимістичного прогнозу, при значному завищені дестимулюючих показників та заниженні стимулюючих, проект є прибутковим та має високий рівень рентабельності. Враховуючи, що значення дохідності підприємства за найбільш реалістичного прогнозу фактично все одно буде відрізнятися у більше сторону, доцільність фінансування проекту можна вважати аргументованою в повні мірі.
Детальну інформацію щодо об’єму необхідних інвестицій, розрахунок чистої приведеної вартості проекту, а також інших основних фінансових показників з врахуванням різних можливих сценаріїв розвитку, наведено в наступному розділі цього бізнес плану.

Інвестиційний план

В таблиці нижче представлено приблизний інвестиційний план. Суми взяті орієнтовні до результатів проведення первинного підрахунку вартості проекту, значення наведено в доларах. Закупочна вартість сім’ї племінних шиншил з необхідними аксесуарами та обладнанням отримана від зацікавленої у співпраці української компанії «Chinchilla Real Fur », яка також готова надати план проекту фермерського приміщення та пропонує консультаційну допомогу на всіх етапах роботи та розвитку підприємства. Додатково до інвестиційного плану включено вартість утримання ферми у перший рік роботи.

Стаття витрат Вартість
Племінні сім’ї (100 сімей) 60 000
Забезпечення виробничих витрат у першому році 25 469
Переобладнання приміщень 5000
   
ВСЬОГО 85 474

Термін окупності інвестованих коштів залежить від фактичних показників темпу розмноження шиншил, вартості утримання тварин, середньої ціни реалізації продукції, а також від обраної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу залежатиме від узгодженості з вимогами інвестора щодо відшкодування вкладеного капіталу.

Рентабельність реалізованої продукції

ROM = прибуток/собівартість
60 270/29 183= 2.06

Рентабельность продаж

ROS = продаж / операційний прибуток
60 270/31 187= 1.9 коефіцієнт при продажі (35 usd. за шкурку)

Термін окупності

Payback Period PP
T=IC/Р
Т-термін окупності
ІС – первісні інвестиції у проект
Р- очікуваний щорічний прибуток, що планується

Т=(85 474+14 444)/31 087= 3.2 (при реалізації по 35usd і збільшенні поголів’я в кількості 205 сімей вдвічі на другий рік роботи підприємства
Т=(85 474+14 444)/39 697 = 2.5 (при реалізації 40usd і збільшенні поголів’я в кількості 205 сімей вдвічі на другий рік роботи підприємства)
Т=(85 474+14 444)/48 307 = 2.06 (при реалізації 45usd і збільшенні поголів’я в кількості 205 сімей вдвічі на другий рік роботи підприємства)

Показники взято із розрахунку 2.1 малюки на самку, що є песимістичним показником, тому фінансові показники в великій мірі відображають песимістичний фінансовий прогноз виробництва. При цьому, показники рентабельності реалізації та рентабельності продаж а також термін окупності має високі показники, що свідчить про високу рентабельність бізнесу.

cat-img

Категорії