Для визначення ефективності інвестицій використовується 6 основних показників. Одним із найважливіших є сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років. Це приведені грошові кошти за 5 років, на які підприємство може розраховувати. Враховуючи, що вартість вкладень складає 676,10 тис.грн., чистий приведений грошовий потік складає 979,42 – 676,10 = 303,32 тис.грн. Індекс доходності складає 303,32 / 676,10 = 0,45. Період окупності 979,42 / 676,10 = 3,45 років. Майже 3 з половиною років.

Таблиця 20 – Показники ефективності вкладень в FireFood

Показники Значення
ЧГП дисконтований 979,42
Вартість вкладень 676,10
Чистий приведений грошовий потік 303,32
Індекс доходності 0,45
Період окупності 3,45
Внутрішня ставка прибутковості 20%

 

Внутрішня ставка прибутковості розраховується в Exel із застосуванням функції IRR (внутрішня ставка дисконту). Вихідні дані для обчислення наводяться в таблиці 21.

Таблиця 21 – Обчислення IRR для бізнес проекту

Показники Вкладення Чистий грошовий потік (не дисконтований)
1 2 3 4 5
Значення -676,10 167,8 146,5 156,4 295,5 305,5

Ставка внутрішньої прибутковості складає 20%. При цьому рівень рентабельності складає на рівні 8-10%.

cat-img

Категорії