Для того, щоб запустити підприємство, необхідно  676,1 тис.грн.   

Організатори бізнесу у власному розпорядженні мають 280 тис.грн. Ці кошти формують статутний капітал підприємства, в той час як потрібно ще 676,1 - 280 = 396,1 тис.грн.

Таблиця 3 – Джерела формування майна підприємства у перший рік діяльності

Показник Сума % в загальному підсумку
Власні кошти 280,0 41,4
Залучені кошти 396,1 58,6
Загальна сума капіталу 676,1 100,0

Отже, підприємство виходить на ринок із показником фінансової стійкості на  рівні 41,4%. В майбутньому структура капіталу  зміниться: кредит буде погашено через 3 роки, що дозволить підприємству бути повністю фінансово-незалежним та формувати свій капітал за рахунок власних коштів.

cat-img

Категорії