• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як проводити дослідження конкурентів у бізнес-плані

Вирішальне значення в успішній реалізації бізнес-ідеї має дослідження конкурентів та їх діяльності. Постійний моніторинг за діяльністю конкурентів дозволяє визначити шанси для того, щоб витіснити їх та завоювати більшу частку ринку. На жаль, малий та середній бізнес не проводить даних робіт,  а тому, можливо, і не виривається до складу великих підприємств. У бізнес-плані слід показати, що ви знаєте своїх конкурентів "в лице" і можете швидко та адекватно відреагувати на їх поведінку.

 В процесі дослідження конкурентів слід дати відповіді на наступні запитання

 1. Визначте від трьох до десяти конкурентів, що вже є на ринку;
 2. Хто із виділених конкурентів має шанси витіснити вашу компанію з ринку найбільше?

Якщо ви плануєте регулярно проводити конкурентний аналіз, до для цього доцільно створювати базу даних, в якій збирати інформацію про поведінку суперників. Постійний збір даних повинен проводитися спеціалістами цієї справи (за звичай, це є маркетологи), дані ж повинні містити наступну інформацію:

 • назва підприємства та його місце розміщення;
 • вартість основного капіталу підприємства та його фінансові ресурси;
 • основні сфери діяльності, асортимент продукції, товарів, робіт, послуг, здатність до інноваційної діяльності;
 • виробничі потужності, технології;
 • концепція маркетингу;
 • ринок збуту та позиції на ринку;
 • аналіз клієнтів та каналів збуту продукції;
 • кількість працівників, що займаються управлінням;
 • стратегічні цілі конкурента, способи стимулювання збуту;
 • сильні та слабкі сторони.

Визначення сильних та слабких сторін проводиться у порівнянні із ситуацією на власному підприємстві. Це робиться для того, щоб ідентифікувати власні сильні сторони, які потрібно підтримувати, та власні слабкі сторони, які потрібно ліквідувати. Вся ця робота є основою бенчмаркетингу.

 Слід досліджувати, яким є потенціал підприємства-конкурента для того, щоб визначити основні фактори, що впливають на позиції підприємства на ринку. Розглянемо, якими є ключові фактори, що впливають на розвиток конкурентних переваг.

Основні фактори, що впливають на цінність продукції

 • якість;
 • новизна;
 • патентування;
 • упаковка;
 • використання стандартів.

Основні фактори, що впливають на збут

 • ціна;
 •  організація збуту;
 • питома вага ринку;
 • сегментування ринку;
 • асортимент;
 • марка;
 • рекламування.

Основні фактори, що впливають на підприємство в цілому

 • ділова репутація;
 • місце на ринку;
 • знання;
 • технологічні ноу-хау;
 • гнучкість;
 • бренд;
 • фінансова сила;
 • знання ринку.

Як проводиться аналіз конкурентного потенціалу

Для початку, організаторами бізнесу виділяються чинники, що дозволяють успішно розвиватися підприємству. Ці всі чинники записуються стовбцем і оцінюються по семибальній шкалі від -3 до +3. Якщо чинник не виконується, або виконується погано - він отримує негативну оцінку. Якщо ж, навпаки, має значну силу впливу на конкурентні позиції - він отримує позитивне значення.

При цьому дуже важливо зробити дійсно об'єктивну оцінку, яка не буде залежати від бажаного рівня підприємства-конкурента. Тільки тоді можна буде виявити слабкі сторони конкурентів та використати їх для того, щоб вигідно подати свою пропозицію. В будь-якому випадку, основною метою такого аналізу є виявлення можливостей для розвитку та вдосконалення продукції підприємства. Пам'ятайте, що цінність продукції визначається не тільки ціною та якістю товарів чи сервісів, але і додатковими сервісами, що надаються підприємством під час продажу.

Для визначення сильних та слабких сторін підприємства добре зарекомендував себе SWAT аналіз. Цей наглядний інструмент стратегічного аналізу дозволяє наочно зрозуміти, в яку сторону необхідно розвивати бізнес.

Використана література:

Лудольф Ф., Лихтенберг С. Бизнес-план. Профессиональное составление и убедительная презентация. - М.: Олма-Пресс, 2004. -244 с., с.73-77

cat-img

Категорії