Доходний метод оцінки вартості бізнесу на практиці вважається найбільш цікавим з точки зору інвестора. При інвестуванні вкладник розуміє, скільки і через який період він зможе отримати грошей. Цей метод оцінки бізнесу є значно простішим, чим вирахування вартості активів,  дослідження їх реальної вартості, а не балансової,  аналіз інших матеріальних чи нематеріальних цінностей, що знаходяться на підприємстві. З даної точки зору всі підприємства, які оцінюються, розглядаються не як елементи економіки чи організація виробництва певної продукції, а тільки як гроші.

Доходний підхід не має єдиного способу до визначення вартості. Він складається із різних методів, в основі яких лежить визначення приведеної вартості - тобто чистих грошей, які підприємство зможе отримати у результаті діяльності за певний період. Методи доходного підходу до оцінки бізнесу основані на поточній вартості майбутнього доходу, тобто на дисконтуванні.

Доходний метод оцінки вартості бізнесу складається з:

 • методу капіталізації доходу;
 • методу дисконтування грошових потоків.

Метод капіталізації доходу

При визначенні капіталізації доходу визначається рівень доходу за певний прогнозований період і припускається, що такими надходження коштів будуть і в майбутньому. Цей метод застосовується для оцінки підприємств, які вже встигли сформувати активи, що здатні приносити дохід.

Метод дисконтування грошових потоків

Дисконтування грошових потоків є найбільш популярним методом, що використовується при оцінці вартості бізнесу.  Якщо прогнозується, що дохід буде не таким самим, як у минулому, а змінюватиметься, тоді кінцеву суму доходу корегують на різні коефіцієнти, що показують різні фактори впливу на даний дохід. Для цього найкраще використовується метод дисконтування грошових потоків. Даний метод дозволяє оцінити  бізнес із врахуванням зміни доходів.  Це робиться для того, щоб сформувати рівноважну ціну, коли інвестор не зможе заплатити за бізнес суму, більшу, чим поточна вартість майбутніх доходів від цього бізнесу, а власник не продасть свій бізнес за ціною, яка нижча прогнозованих майбутніх доходів.

Ринкова оцінка бізнесу в основному залежить від перспектив. Саме перспективи дозволяють обирати правильний метод дисконтування грошових потоків. На практиці досить часто стається так, що саме дисконтування грошового потоку дає найправильніший результат в оцінці ринкової вартості підприємства.

Галузі економіки, в яких доцільно застосовувати доходний метод оцінки

Деякі види діяльності складно оцінити за затратним методом. До таких можна віднести бізнес, пов'язаний із Інтернетом, коли вартість майна може складати всього декілька тисяч доларів, а при цьому сайт приносить багатотисячні доходи на рік. Окрім  підприємств, що пов'язані із електронною комерцією та заробітками в Інтернеті,  до списку галузей, підприємств, яких слід оцінювати за доходним методом відносяться:

 • підприємства, що займаються рекламою та інформаційними послугами;
 • підприємства, що основані на розробці нових технологій;
 • підприємства, що мають унікальні канали збуту продукції;
 • підприємства, що працюють на ринку інтелектуальних послуг.

Незалежно від того, що цей метод має найбільше переваг в очах інвестора, доходний метод оцінки вартості має не тільки переваги, але і недоліки. Розглянемо їх.

Переваги доходного методу визначення вартості бізнесу

 • визначається доходність підприємства, що показує основну мету підприємницької діяльності - отримання економічної вигоди;
 • використання підходу потрібне при прийнятті рішень про фінансування, аналізі інвестування, при оцінці бізнесу з метою купівлі та продажі;
 • підхід визначає перспективи розвитку підприємства.

Результати доходного методу дозволяють  керівникам визначати проблеми, які гальмують розвиток бізнесу, та приймати рішення, що орієнтуються на розвиток.

Недоліки доходного методу визначення вартості бізнесу

 • прогнозування довгострокового грошового потоку є складним в розрахунках через нестабільну ситуацію в Україні;
 • складність розрахунків ставки капіталізації та ставки дисконту;
 • на майбутній дохід впливає велика кількість ризиків, що можуть кардинально змінити поточну ситуацію по доходах;
 • фіктивна звітність, яка приховує реальну суму доходів підприємства, що занижує вартість підприємства.

При оцінці прогнозований грошових потоків підприємства враховується вартість грошей у часі.

cat-img

Категорії