Грошові потоки на початок діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Стан рахунку на початок діяльності 0  
Поставлено на розрахунковий рахунок власні кошти, що формують статутний капітал 280  
Здійснено реєстрацію підприємства   5
Закуплено сировину і матеріали   15
Зроблено ремонт приміщення   0
Поступили гроші з  банку 396,1  
Придбані основні засоби   620,1
Придбані нематеріальні активи   36
Залишок коштів до запуску діяльності 0,0  

Грошові потоки у перший рік діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Надійшла виручка на розрахунковий рахунок 2541,2  
Придбані матеріали   1143,80
Сплачено заробітна плата   819,84
Сплачена оренда   5,00
Оплачені витрати на рекламу   28,00
Оплачені витрати на зв'язок   0,00
Оплачені витрати на ліцензії   36,00
Оплачені витрати на доставку   15,00
Оплачені послуги бухгалтера   24,00
Сплачені комунальні   13,60
Сплачене тіло позики   132,03
Сплачені відсотки за кредит   27,73
Сплачені податки   127,06
Обороти за рік 2541,2 2372,06
Грошовий потік 169,2  
Залишок коштів на кінець року 169,2  

 

Грошові потоки у другий рік діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Надійшла виручка на розрахунковий рахунок 2680,6  
Придбані матеріали   1201,0
Сплачено заробітна плата   878,4
Сплачена оренда   5,0
Оплачені витрати на рекламу   28,0
Оплачені витрати на зв'язок   0,0
Оплачені витрати на ліцензії   40,0
Оплачені витрати на доставку   15,8
Оплачені послуги бухгалтера   24,0
Сплачені комунальні   14,3
Сплачене тіло позики   132,0
Сплачені відсотки за кредит   27,7
Сплачені податки   134,0
Обороти за рік 2680,6 2500,2
Грошовий потік 180,4  
Залишок коштів на кінець року 349,6  

 

Грошові потоки у третій рік діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Надійшла виручка на розрахунковий рахунок 2831,4  
Придбані матеріали   1261,0
Сплачено заробітна плата   937,0
Сплачена оренда   5,0
Оплачені витрати на рекламу   28,0
Оплачені витрати на зв'язок   0,0
Оплачені витрати на ліцензії   45,0
Оплачені витрати на доставку   16,5
Оплачені послуги бухгалтера   30,0
Сплачені комунальні   15,0
Сплачене тіло позики   132,0
Сплачені відсотки за кредит   27,7
Сплачені податки   141,6
Обороти за рік 2831,4 2638,9
Грошовий потік 192,5  
Залишок коштів на кінець року 542,1  

Грошові потоки у четвертий рік діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Надійшла виручка на розрахунковий рахунок 2946,9  
Придбані матеріали   1324,1
Сплачено заробітна плата   995,5
Сплачена оренда   5,0
Оплачені витрати на рекламу   28,0
Оплачені витрати на зв'язок   0,0
Оплачені витрати на ліцензії   50,0
Оплачені витрати на доставку   17,4
Оплачені послуги бухгалтера   30,0
Сплачені комунальні   15,7
Сплачене тіло позики   0,0
Сплачені відсотки за кредит   0,0
Сплачені податки   147,3
Обороти за рік 2946,9 2613,1
Грошовий потік 333,8  
Залишок коштів на кінець року 875,9  

 

Грошові потоки у п'ятий рік діяльності FireFood

Показник Надходження Витрачання
Надійшла виручка на розрахунковий рахунок 3098,0  
Придбані матеріали   1390,3
Сплачено заробітна плата   1054,1
Сплачена оренда   5,0
Оплачені витрати на рекламу   28,0
Оплачені витрати на зв'язок   0,0
Оплачені витрати на ліцензії   55,0
Оплачені витрати на доставку   18,2
Оплачені послуги бухгалтера   30,0
Сплачені комунальні   16,5
Сплачене тіло позики   0,0
Сплачені відсотки за кредит   0,0
Сплачені податки   154,9
Обороти за рік 3098,0 2752,0
Грошовий потік 346,0  
Залишок коштів на кінець року 1221,9  
cat-img

Категорії