Коли запитують для чого складають бізнес план, то швидше мають на увазі "для кого", оскільки бізнес плани в стандартизованому форматі не складаються для себе, а для інвесторів, партнерів або кредиторів.

Бізнес-план є найефективнішим методом дослідження поточного стану компанії та перспектив її подальшого розвитку. Без планування неможливе отримання кредиту, інвестицій, а також багатьох інших складових успішного господарювання.

В сучасних умовах ринкової економіки керівники компаній повинні чітко усвідомлювати, що класична форма планування, відома ще з Радянського Союзу, не може відповісти на весь комплекс питань, пов’язаних з успішною конкуренцією і розвитком підприємства.

Цілі

залежать від багатьох факторів, які умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні.

  • Зовнішні фактори – це фактори, вплив на які практично неможливий. До них відноситься стан економічної ситуації в країні, особливості її економічної політики, особливості оподаткування, структура ринків збуту тощо.
  • Внутрішні ж залежні від господарювання в самій компанії.  До них відноситься якість адміністрування, кваліфікаційні можливості персоналу, маркетинговий потенціал тощо. Тільки вірно сформулювавши цілі бізнесу, можна добитись хороших результатів.

Відповідно, цілі бізнес плану є також внутрішні та зовнішні.

Бізнес план включає розробку цілей та задач, які ставляться перед компанією на майбутнє, оцінку поточного стану і перспектив галузі, лідируючих та відстаючих сторін господарювання, оцінку ринку та ресурсів, які необхідні для досягнення цілей в умовах конкурентної боротьби.

Основні цілі розробки бізнес-плану

Зовнішні:

  1. Для отримання банківської позики. Якщо раніше для отримання кредиту під розвиток було достатньо наявності знайомих чи родичів в фінансовій установі, то зараз банки переважно не розглядають заявку компанії, якщо немає розробленого бізнес-плану. Особливо це стосується західних банків, що діють в Україні.
  2. Для інвестиційних проектів. Незалежно від характеру і обсягу інвестицій та самого інвестора, вам все рівно знадобиться написання бізнес-плану для того, щоб інвестор зрозумів, коли і який прибуток він отримає і чи отримає його взагалі. Якщо ви здійснюєте емісію акцій, то грамотне бізнес-планування забезпечить вам швидкий продаж цінних паперів і отримання грошових коштів для розвитку компанії.
  3. Для створення спільного підприємства або оформлення партнерства. Закордонні компанії, знаючи про ситуацію на вітчизняному ринку, не горять бажанням вкладати кошти у вітчизняний бізнес, дуже обережно підходячи до вибору партнера. Правильна розробка бізнес-плану зможе їх переконати. У випадку партнерства (дистрибуція, дилерство) план допоможе компанії-виробнику переконатися в правильності вибраної стратегії збуту.
  4. Для підписання важливого контракту. Це надзвичайно важливий пункт для керівників невеличких молодих компаній, оскільки в умовах відсутності історії господарювання тільки бізнес-план допоможе в проведенні перемовин з потенційним партнером.
  5. Для об’єднання з іншою компанією або продажу власної справи. Незалежно від того, хочете ви купити компанію, або продати свою, вам (чи покупцю) необхідно ознайомитись з бізнес-планом, щоб оцінити перспективи.

 

Внутрішні:

  1. Для реорганізації власного бізнесу. Кожен бізнес розвивається (або стрімко, або поступово), в результаті чого з часом з’являється необхідність в побудові концепції (тактики чи стратегії) розвитку. Завдяки бізнес-плану ця розробка стане набагато легшою, а вся адміністрація здобуде чітке розуміння того, які перед нею стоять цілі.
  2. Для внутрішнього користування. Це планування потрібно, в першу чергу, для здійснення самоконтролю. Чи правильний напрямок діяльності обраний, чи достатньо кваліфікований персонал для вирішення поточних і стратегічних задач. Насамперед необхідно переконати себе в прийнятті вірного/хибного рішення і в тому, що вкладені ресурси та потрачений час дійсно приведуть до успіху.

Відповідно до цілей створюються різні варіанти бізнес-планів, що можна класифікувати за різними ознаками.

cat-img

Категорії