• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Чим відрізняється бізнес план від інших планів що складаються компанією

Бізнес-плани відрізняються від техніко-економічного планування наявністю комерційної складової. Від стратегічного планування – більш вузько направленим спрямуванням, від інвестиційних проектів – концентрацією на одній цілі.

Бізнес-планування, на відміну від інших планувань компанії, в першу чергу має зовнішню орієнтованість і є свого роду товаром, від продажу якого можна отримати максимальні прибутки.

Бізнес-план – це товар, який повинен виглядати привабливо зовні і всередині бути смачним.

Бізнес план VS план економіко-соціального розвитку

На відміну  від традиційних планів економіко-соціального розвитку компанії, в бізнес-плануванні враховуються не тільки цілі внутрішньо напрямку, але і зовнішнього, які можуть пригодитись для нового бізнесу. Окрім цього, головна увага в бізнес-планах концентрується на маркетингу,  фінансовій і економічній складових бізнесу. Наукова, технічна, технологічна та соціальна сторони тут висвітлені більш лаконічно.

Бізнес план VS техніко-економічне обґрунтування

Від техніко-економічного обґрунтування бізнес-план відрізняється тим, що ТЕО являється специфічною плановою розробкою для впровадження і подальшого розширення заводів чи фабрик. Тому особлива увага в ТЕО сконцентрована на виробничій і технічній складових. Комерційна складова, проблеми ринку для розвитку бізнесу в ньому освітлені дуже мало. Крім того, ТЕО являється стратегічно-направленим планом. Тому можна говорити про те, що ТЕО дуже вузько спрямоване і специфічне, в той час як бізнес-план охоплює багато різноманітних аспектів – від технічної частини і до комерційної. Це і стало причиною поступового витіснення ТЕО більш сучасним бізнес-планом в сфері комерції.

Бізнес план VS стратегічне планування

Бізнес-план – це один з основних елементів стратегічного планування. Подібно до стратегічного планування він розрахований на достатньо довгий період. У більшості випадків це період від трьох до п’яти років, а іноді і більше. Від стратегічного планування бізнес-план відрізняється в наступному:

  1. На відміну від стратегічного планування бізнес-плани враховують не всі загальні цілі компанії, а концентруються на тій, яка відноситься до створення нової справи чи нового напрямку в діяльності. Бізнес-плани орієнтовані тільки на розвитку, в той час як стратегічне планування включає і інші види господарської діяльності.
  2. Стратегічне планування націлене на написання планів з горизонтом часу, що росте. В бізнес-планах прописують точні строки виконання певних задач і проекту в цілому. Тому він, по своїй формі, має більшу прив’язку до проекту з його детальним аналізом і часткою самодостатності.
  3. В бізнес-планах структурні розділи (виробничі плани, маркетингові плани і т.д.) характеризуються істотно більшою «вагою», ніж в довгостроковому плануванні, вони являються рівноправними частками в загальному плані.

Бізнес план VS інвестиційний проект

В сьогоднішніх ринкових відносинах задачі ТЕО часто передаються інвестиційним проектам, які наближені до бізнес-планів щодо структури та специфіки викладення теми. Поняття проекту з інвестування часто використовують в двох інтерпретаціях: в якості інвестиційної діяльності і в якості системи документів, які потрібні для обґрунтування та проведення відповідного комплексу  заходів з запровадження ідеї в життя.

Інвестиційні проекти доцільно розглядати в другій інтерпретації. Бізнес-плани компаній в деяких випадках виступають, відносно до інвестиційних. Їх подають в якості документів, які представляють собою плани по розробці і впровадженню конкретної частки інвестиційного проекту.

Для недовготривалих, малого об’єму проектів або регіональних бізнес-проектів, які не потребують великих капіталовкладень і короткі по строкам впровадження, можуть використовуватися бізнес-плани в якості проектів з інвестування, оскільки вони вміщають в себе всі фази і стадії робіт, які виконуються на етапі, який передує самому інвестуванню в  діловому плануванні.

Інші види бізнес плану

Іноді мають місце бізнес-плани, які включають в себе заплановані результати інвестиційного,  плану. Наприклад, якщо реалізація інвестиційного проекту запланована на базі діючого підприємства (розширення виробництва, модернізація заводу, реконструкція приміщень). В цьому випадку інвестиційний проект може стати частиною бізнес-плану, яка регулює порядок використання вільних засобів компанії та позикових фінансових ресурсів в рамках інвестиційного проекту.

Таким чином, інвестиційні проекти можуть бути дуже близькими один до одного  за структурою. Структура бізнес-планів дуже подібна до структури інвестиційних проектів, особливо в тій частині, де проводиться обґрунтування інвестиційного задуму.

cat-img

Категорії