Планування доходів та фінансових результатів крафтової пивоварні "Майстерська"

Головним джерелом прибутку підприємства є націнка. На підприємстві планова націнка становить 18.0 %. Проведемо планування доходів діяльності із врахуванням націнки.

Бізнес план. Дохід та фінансові результати

Показник 2019 2020 2021 2022 2023
Доходи 2289.43 2796.11 3381.14 3329.93 3717.09
Видатки 1940.19 2369.59 2865.38 2821.98 3150.07
Прибуток до оподаткування 349.23 426.53 515.77 507.96 567.01
Податок на прибуток 55.88 68.24 82.52 81.27 90.72
Чистий прибуток 293.36 358.28 433.24 426.68 476.29

Плановий обсяг надходжень від реалізації в 2019 році становить 2289.43 тис. грн., тобто підприємство планує отримувати середньоденну виручку в розмірі 5.90 тис. грн. Обсяги доходів зростатимуть щороку. Так, плановий чистий дохід в 2020 році складе 2796.11 тис. грн., а до 2023 року показник складатиме 3717.09 тис. грн.

Прибутковість

За даними таблиці можна зробити висновок, що підприємство буде прибутковим. Плановий чистий прибуток складе 293.36 тис. грн. При розрахунках враховується і оподаткування прибутку, сума податку в 2019 році складає 16%.

Підприємство є платником податку на прибуток. Отже, в 2020 році плановий прибуток до оподаткування становить 426.53 тис. грн., після оподаткування чистий прибуток підприємства складе 358.28 тис. грн. В наступні роки заплановано зростання прибутку, в 2021 році темп приросту становить 20.92%, в 2022 році - 1.51%, в 2023 році 11.63%. Через 5 років плановий чистий прибуток становить 476.29 тис. грн.

Проведемо розрахунок середніх цін реалізації та прибутку, отриманого із реалізації 1 літри крафтового пива.

Визначення кінцевої ціни 1 літри пива та прибутку від реалізації 1 літри

Показник 2019 2020 2021 2022 2023
Дохід від реалізації 1 літри пив, грн 70,7 70,6 73,4 53,8 50,4
Прибуток від реалізації 1 літри пива, грн 9,1 9,0 9,4 6,9 6,5

За даними розрахунків встановлено, що середня ціна 1 літри пива становить 70,7 гривень, це близько 23,5 гривень за 0,33 л пива. Таку ціну можна вважати рівною не крафтовому, а звичайному пиву, тому компанії, що будуть займатися реалізацією напою, зможуть формувати націнку у розмірі віл 100%. Пивоварня буде отримувати в 2019 році 9,1 гривню чистого прибутку від реалізованої 1 літри напоїв.

cat-img

Категорії