100 Q&A

100 Q&A

Методи прогнозування доходу

Бюджетування доходів підприємства проводиться за допомогою статистичних або експертних методів. Статистичні використовують при стабільному ринку, а експертні – arrow

clock 23.02.2021 16:15

100 Q&A

Що таке кошторисне планування і які його види

Кошторисне планування – це розробка системи бюджетів підприємства, що пов'язані не тільки із витратами, і доходами, але і з структурою активів підприємства. arrow

clock 23.02.2021 16:13

100 Q&A

Які програми використовуються для бізнес плану

Фінансистами написана далеко не одна програма для бізнес плану. Деякі з них є більш поширеними, деякі менш. arrow

clock 23.02.2021 15:42

100 Q&A

Які типові помилки бізнес плану

Найчастіше помилки бізнес плану пов’язані з невідповідністю розрахунків в описовій і розрахунковій частині arrow

clock 23.02.2021 15:41

100 Q&A

Низька ліквідність підприємства та ризики. Як з ними боротися?

Низька ліквідність підприємства виникає, коли недостатньо коштів, щоб розрахуватися із боргами. arrow

clock 23.02.2021 15:40

100 Q&A

Заходи мінімізації ризиків у випадку неотримання планового доходу

Підприємству не завжди вдається досягнути планових показників доходів. Це відбувається через неправильну оцінку ринку або власних сил. arrow

clock 23.02.2021 15:39

100 Q&A

Які є внутрішні способи зниження ризику бізнесу

Внутрішні способи зниження ризику - різні, вони будуть доречними в залежності від виду діяльності. arrow

clock 23.02.2021 15:38

100 Q&A

Види ризиків. Як проводиться оцінка ризиків проекту

Оцінка ризиків проекту проводиться для зменшення втрат підприємства в результаті майбутньої діяльності. arrow

clock 23.02.2021 15:37

100 Q&A

Що таке ризики бізнес-проекту

Ризик інвестиційного проекту оцінюються за ступенем їх впливу на майбутню діяльність. Вони можуть виникати із різних сфер та поля впливу, саме тому для їх визна arrow

clock 23.02.2021 15:36

100 Q&A

Як обирається ставка дисконтування ?

Існує декілька методів розрахунку ставки дисконту, однак при розробці бізнес-плану необхідно дотримуватися стандартів та не брати на себе відповідальність перед arrow

clock 23.02.2021 15:35

100 Q&A

Що таке дисконтування грошових потоків і як його проводити

Дисконтування грошових потоків це перерахунок майбутніх доходів на теперішню вартість грошей. arrow

clock 23.02.2021 15:34

100 Q&A

Які показники грошових потоків показують у бізнес плані

Основні показники грошових потоків у бізнес-плані є чистий грошовий потік, операційний грошовий потік, вільний та чистий вільний грошові потоки. arrow

clock 23.02.2021 15:33

100 Q&A

Чому важливо планувати грошовий потік

Прибуток - це фінансовий показник, яким легко маніпулювати для того, щоб з робити підприємство більш привабливим для інвестора. arrow

clock 23.02.2021 15:31

100 Q&A

Які показники економічної ефективності показують у бізнес плані

Основні показники економічної ефективності, на які потрібно звернути увагу при складанні фінансових планів є точка беззбитковості, показники ліквідності, оборот arrow

clock 23.02.2021 15:30

100 Q&A

Як скласти плановий баланс

Плановий баланс складається для нового підприємства за результатами планування фінансових результатів та грошових потоків. arrow

clock 23.02.2021 15:29

100 Q&A

Як скласти плановий звіт про рух грошових коштів

Плановий звіт про рух грошових коштів складається в 2 етапи – до початку діяльності та за результатами діяльності. arrow

clock 23.02.2021 15:28

100 Q&A

Як скласти плановий звіт про фінансові результати

Плановий звіт про фінансові результати складається на базі виробничих планів підприємства arrow

clock 23.02.2021 15:27

100 Q&A

Які загальні вимоги до фінансового плану

Загальні вимоги до фінансового плану наступні: фінансовий план подається у вигляді планових звітів балансу arrow

clock 23.02.2021 15:26

100 Q&A

Як створити бізнес за власний рахунок

Ідеальне фінансування власного стартапу - за рахунок власних коштів. Звичайно, не так просто знайти вільні гроші, однак запевнити інвесторів чи кредиторів arrow

clock 23.02.2021 15:24

100 Q&A

Які є державні програми фінансування бізнесу

Більшість державних програм з фінансування бізнесу є ініційованими європейським банком реконструкції розвитку. arrow

clock 23.02.2021 15:23
1 2 3 4 5
cat-img

Категорії