100 Q&A

100 Q&A

Як розробляється стратегія маркетингу

Бізнес-план включає розділ просування продукції та вивчення місця товарів чи послуг на ринку - це все показує стратегія маркетингу. arrow

clock 23.02.2021 17:58

100 Q&A

Як скласти стратегічний план підприємства

Стратегічний план підприємства складається з метою коректування поточної діяльності для досягнення поставленої мети у майбутньому. arrow

clock 23.02.2021 17:57

100 Q&A

Функціональна структура управління: суть, переваги, недоліки

Функціональна структура управління характеризується поділом персоналу за функціями, або за відділеннями, що виконують різні функції. arrow

clock 23.02.2021 17:54

100 Q&A

Як зробити SWOT аналіз

SWOT аналіз дає можливість виявлення показників зовнішнього і внутрішнього середовища організації і розділ їх на 4 категорії: сильні сторони, слабкі сторони arrow

clock 23.02.2021 17:25

100 Q&A

Як розробляється матриця Ансоффа

Матриця Ансоффа використовується при розробці стратегії, в залежності від позиції підприємства на ринку та зрілості товарної продукції. Матриця має 4 секції, що arrow

clock 23.02.2021 17:25

100 Q&A

Як розробляється матриця МакКінзі

Матриця МакКінзі є розширеною формою матриці БКГ. Вона базується на двох показниках: ринковій привабливості і конкурентних перевагах. Ця матриця складається з д arrow

clock 23.02.2021 17:24

100 Q&A

Як розробляється матриця БКГ

Матриця БКГ призначена для того, щоб визначити місце підприємства на ринку і від нього нього будувати стратегічні плани та прогнози. arrow

clock 23.02.2021 17:23

100 Q&A

Що таке стратегічне бізнес-планування

Стратегічне бізнес-планування направлене на план доходів та витрат підприємства у довгостроковій перспективі, це період планування складає більше 5 років arrow

clock 23.02.2021 17:22

100 Q&A

Що таке гнучкий бюджет

Гнучкий бюджет це оперативні плани, в яких закладається можливість корегування декількох ключових показників впродовж поточного періоду arrow

clock 23.02.2021 17:21

100 Q&A

Що таке статичний бюджет і де його використовують

Статичний бюджет це оперативне планування, яке залишається незмінним навіть у випадку зміни об’єму витрат, реалізації або інших ключових показників. arrow

clock 23.02.2021 16:26

100 Q&A

Що таке календарний план і як він складається

Календарний план – це частина схвалення бізнес-проекту, оскільки грамотна його проробка з вказанням реальних термінів виконання тих чи інших задач, arrow

clock 23.02.2021 16:25

100 Q&A

Що таке оперативне планування і як його проводити

Оперативне планування це попередній фінансовий документ для визначеного періоду, де відображено величину доходів, що планується отримати, витрат, які понесе ком arrow

clock 23.02.2021 16:24

100 Q&A

Як проводиться розробка тактичного плану

Розробка тактичного плану складається з: формулювання проблем і ризиків, обґрунтування цілей і задач, планування основних засобів досягнення цілей arrow

clock 23.02.2021 16:24

100 Q&A

Методи тактичного планування

Найбільш узагальнені методи тактичного планування: проведення переговорів, здійснення корегувань відносно попередніх періодів, використання інтуїтивних методів arrow

clock 23.02.2021 16:23

100 Q&A

Які є види тактичного планування

Види тактичного планування поділяються на планування фінансових результатів, руху грошових коштів та структури балансу. У свою чергу також тактичні плани поділя arrow

clock 23.02.2021 16:22

100 Q&A

Які цілі тактичного планування

Цілі тактичного планування полягають у виявленні фінансових ризиків, з якими підприємство може зіткнутися у процесі реалізації плану та передбачення фінансової arrow

clock 23.02.2021 16:21

100 Q&A

Що таке тактичний план

Тактичний план це план доходів та витрат підприємства. Крім цього тактичним планом визначається і структура активів підприємства на 1-2 роки. arrow

clock 23.02.2021 16:21

100 Q&A

Як робити прогнозування грошових потоків

Прогнозування грошових потоків включає експертну оцінку надходжень та витрачань коштів. arrow

clock 23.02.2021 16:20

100 Q&A

Як відбувається прогнозування прибутку від інвестицій

прогнозування прибутку від інвестицій arrow

clock 23.02.2021 16:17

100 Q&A

Як розробити бюджетування витрат

бюджетування витрат arrow

clock 23.02.2021 16:16
1 2 3 4 5
cat-img

Категорії