Як визначити цілі підприємства

Другий етап при розробці стратегічного напряму – це визначення цілей підприємства. Передуючий перед цілями етап – визначення мети – кінцевого стану, в якому підприємство виконає поставлене завдання.

Читайте також: Як визначити місію підприємства

Цілі підприємства класифікують

 • В залежності від спрямування мети цілі бувають внутрішні та зовнішні;
 • В залежності від напряму діяльності цілі бувають економічними, екологічними, соціальними та технологічними;
 • В залежності від можливостей реалізації цілей їх поділяють на цілі створення та розвитку;
 • В залежності від рівнів управління цілі бувають індивідуальними, колективними, груповими або цілями підприємства;
 • В залежності від часового фактору цілі бувають короткострокові, середньо та довгостроковими;
 • В залежності від спрямування, вони бувають оперативні, тактичні або стратегічні;
 • В залежності від пріоритетів, цілі бувають основні, вторинні або підтримуючі.

 

Щоб говорити не мовою теорії, а мовою цифр, слід всі цілі обґрунтовувати з економічної точки зору. Для цього використовуються показники:

 • продуктивність праці;
 • обсяг виробництва продукції;
 • обсяг ринку та обсяг збуту;
 • виробничі потужності підприємства;
 • персонал, його кількість та розвиток.

 

5 функцій визначення мети підприємства

1) Порівняння – визначення теперішнього стану підприємства та основних ідей, до яких підприємство прагне у майбутньому;

2) Вибір – оцінювання отриманої інформації та прийняття рішення щодо вибору однієї із альтернативних моделей розвитку;

3) Використання інструментів – методи та програми, які будуть застосовуватися для досягнення цілей;

4) Комунікація – створення таких стосунків у команді, при яких підприємство буде діяти максимально ефективно;

5) Контроль – порівняння теперішнього стану із плановими показниками, виявлення відхилень та причин цього.

Якщо цілі підприємства є правильно сформульованими, то вони повинні відповідати набору параметрів:

1) Кількісне вимірювання. Усі напрями розвитку повинні бути обґрунтованими економічно;

2) Часове вимірювання. Усі напрями розвитку повинні бути узгоджені у часі.

3) Послідовність. Усі напрями розвитку повинні бути логічно ув’язаними між собою та послідовно наслідувати один одного.

 

Використана література:

Македон В.В. Бізнес-планування: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 236 с., с.52-59

Поділіться з друзями