фудтрак

Додатки (бізнес план Фудтраку FireFood)

Грошові потоки на початок діяльності FireFood Показник Надходження Витрачання Стан рахунку на початок діяльності 0 Поставлено на розрахунковий рахунок власні кошти, що формують статутний капітал 280 Здійснено реєстрацію підприємства 5 Закуплено сировину і матеріали 15 Зроблено ремонт приміщення 0 Поступили гроші з  банку 396,1 Придбані основні засоби 620,1 Придбані нематеріальні […]

План впровадження бізнес-плану фудтраку

Для того, щоб реалізувати бізнес план, необхідно витратити до початку діяльності близько 36 робочих днів. Перші 2 тижні повинні витратитися на підбір персоналу. Паралельно необхідно подати документацію на реєстрацію бізнесу та подати бізнес план на отримання кредиту. Після цього відбудеться закупка автомобіля та його обладнання. Коли робочі місця будуть зібрані, […]

Ризики та методи їх мінімізації

Основні ризики, які пов’язані із діяльністю фудтраку, не стосуються проблем реалізації продукції, оскільки продукти харчування продаються завжди. Головне завдання, яке потрібно вирішити – це отримати дозвіл на діяльність та вистояти тиск конкурентів, що займаються громадським харчуванням в центральних частинах міста. Для цього  необхідно співпрацювати із органами місцевої влади, а також […]

Планування структури капіталу та основних фінансових показників

Проведемо планування структури капіталу підприємства. На початок року плановий баланс складає 671,1 тис.грн. Підприємство починатиме зі збитком в розмірі 5 тис.грн., це розмір витрат на реєстрацію діяльності підприємства. На початок другого року діяльності FireFood буде фінансово-незалежним. Власник капітал переважатиме залучений. Таблиця 22 – Планова структура капіталу FireFood Показник На початок […]

Ефективність вкладень в стартап FireFood

Для визначення ефективності інвестицій використовується 6 основних показників. Одним із найважливіших є сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років. Це приведені грошові кошти за 5 років, на які підприємство може розраховувати. Враховуючи, що вартість вкладень складає 676,10 тис.грн., чистий приведений грошовий потік складає 979,42 – 676,10 = 303,32 тис.грн. Індекс […]

Планування грошових потоків та їх дисконтування

Вхідні операційні грошові потоки формуються із виручки від реалізації та кредиту, що поступає на розрахунковий рахунок від банку. Дані поступлення не формують доходів, однак вони формують додатні грошові потоки. Тому в перший рік діяльності вхідний грошовий потік є більшим, ніж в другий. Вихідні операційні грошові потоки формують витрати на виготовлення […]

Планування фінансового результату фудтраку

Проведемо планування фінансового результату – чистого прибутку. Враховуючи те, що завдяки  вибору більш вигідної системи оподаткування підприємству вдається скоротити витрати на оподаткування, в перший рік діяльності прибуток є найбільшим. Таблиця 17 – Планування прибутку підприємства Показники Роки 1 2 3 4 5 Доходи від реалізації 2541 2681 2831 2947 3098 […]

Податкове планування на підприємстві

Для підприємства є 4 варіанти різного виду оподаткування. Оскільки єдиний податок сплачувати неможливо через те, що річний обсяг реалізації перевищує 1500 тис. грн., то обирати можна серед 3-х варіантів систем оподаткування: 3% від виручки + ПДВ; 5% від виручки; податок з прибутку + ПДВ. Розрахуємо, скільки підприємство мало би сплачувати […]

Планування доходів фудтраку

В умовах невипробуваного ринку формування ціни відбувається шляхом нарахування націнки на повну собівартість. Для підприємств такої галузі 15% націнки є досить високим показником, який дозволяє отримувати високий прибуток. Таким чином виручка від реалізації складе 2 209,8 * 1,15= 2 541,2 тис.грн. на рік протягом першого року. Наступні роки виручка зростатиме […]

Розрахунок точки беззбитковості фудраку

Наявність планових показників матеріальних витрат, витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань та інших витрат операційної діяльності дозволяють отримати загальну суму витрат  операційної діяльності. Таблиця 12 – Планування витрат операційної діяльності Показники Роки 1 2 3 4 5 Матеріальні витрати 1143,8 1201,0 1261,0 1324,1 1390,3 Витрати на оплату праці 819,8 878,4 […]