Додатки (бізнес план Фудтраку FireFood)

Грошові потоки на початок діяльності FireFood Показник Надходження Витрачання Стан рахунку на початок діяльності 0 Поставлено на розрахунковий рахунок власні кошти, що формують статутний капітал 280 Здійснено реєстрацію підприємства 5 Закуплено сировину і матеріали 15 Зроблено ремонт приміщення 0 Поступили гроші з  банку 396,1 Придбані основні засоби 620,1 Придбані нематеріальні активи 36 Залишок коштів до […]

Continue Reading

План впровадження бізнес-плану фудтраку

Для того, щоб реалізувати бізнес план, необхідно витратити до початку діяльності близько 36 робочих днів. Перші 2 тижні повинні витратитися на підбір персоналу. Паралельно необхідно подати документацію на реєстрацію бізнесу та подати бізнес план на отримання кредиту. Після цього відбудеться закупка автомобіля та його обладнання. Коли робочі місця будуть зібрані, відбуватиметься навчання персоналу, що триватиме […]

Continue Reading

Ризики та методи їх мінімізації

Основні ризики, які пов’язані із діяльністю фудтраку, не стосуються проблем реалізації продукції, оскільки продукти харчування продаються завжди. Головне завдання, яке потрібно вирішити – це отримати дозвіл на діяльність та вистояти тиск конкурентів, що займаються громадським харчуванням в центральних частинах міста. Для цього  необхідно співпрацювати із органами місцевої влади, а також відпрацювати асортимент продукції, який буде […]

Continue Reading

Планування структури капіталу та основних фінансових показників

Проведемо планування структури капіталу підприємства. На початок року плановий баланс складає 671,1 тис.грн. Підприємство починатиме зі збитком в розмірі 5 тис.грн., це розмір витрат на реєстрацію діяльності підприємства. На початок другого року діяльності FireFood буде фінансово-незалежним. Власник капітал переважатиме залучений. Таблиця 22 – Планова структура капіталу FireFood Показник На початок І року На початок ІІ […]

Continue Reading

Ефективність вкладень в стартап FireFood

Для визначення ефективності інвестицій використовується 6 основних показників. Одним із найважливіших є сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років. Це приведені грошові кошти за 5 років, на які підприємство може розраховувати. Враховуючи, що вартість вкладень складає 676,10 тис.грн., чистий приведений грошовий потік складає 979,42 – 676,10 = 303,32 тис.грн. Індекс доходності складає 303,32 / 676,10 […]

Continue Reading

Планування грошових потоків та їх дисконтування

Вхідні операційні грошові потоки формуються із виручки від реалізації та кредиту, що поступає на розрахунковий рахунок від банку. Дані поступлення не формують доходів, однак вони формують додатні грошові потоки. Тому в перший рік діяльності вхідний грошовий потік є більшим, ніж в другий. Вихідні операційні грошові потоки формують витрати на виготовлення продукції, а також всі непрямі […]

Continue Reading

Планування фінансового результату фудтраку

Проведемо планування фінансового результату – чистого прибутку. Враховуючи те, що завдяки  вибору більш вигідної системи оподаткування підприємству вдається скоротити витрати на оподаткування, в перший рік діяльності прибуток є найбільшим. Таблиця 17 – Планування прибутку підприємства Показники Роки 1 2 3 4 5 Доходи від реалізації 2541 2681 2831 2947 3098 Витрати без податків 2210 2331 […]

Continue Reading

Податкове планування на підприємстві

Для підприємства є 4 варіанти різного виду оподаткування. Оскільки єдиний податок сплачувати неможливо через те, що річний обсяг реалізації перевищує 1500 тис. грн., то обирати можна серед 3-х варіантів систем оподаткування: 3% від виручки + ПДВ; 5% від виручки; податок з прибутку + ПДВ. Розрахуємо, скільки підприємство мало би сплачувати податків, знаходячись на зазначених вище […]

Continue Reading

Планування доходів фудтраку

В умовах невипробуваного ринку формування ціни відбувається шляхом нарахування націнки на повну собівартість. Для підприємств такої галузі 15% націнки є досить високим показником, який дозволяє отримувати високий прибуток. Таким чином виручка від реалізації складе 2 209,8 * 1,15= 2 541,2 тис.грн. на рік протягом першого року. Наступні роки виручка зростатиме пропорційно витратам із врахуванням цієї […]

Continue Reading

Розрахунок точки беззбитковості фудраку

Наявність планових показників матеріальних витрат, витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань та інших витрат операційної діяльності дозволяють отримати загальну суму витрат  операційної діяльності. Таблиця 12 – Планування витрат операційної діяльності Показники Роки 1 2 3 4 5 Матеріальні витрати 1143,8 1201,0 1261,0 1324,1 1390,3 Витрати на оплату праці 819,8 878,4 937,0 995,5 1054,1 Інші витрати […]

Continue Reading

Сайт "Monetary-Flow.com" створено 01.04.2018
Бізнес план