Що таке календарний план і як він складається

календарний план

бізнес план календарний план

Календарний план – це частина схвалення бізнес-проекту, оскільки грамотна його проробка з вказанням реальних термінів виконання тих чи інших задач, дозволить інвестору пересвідчитись в перевагах вкладення засобів в проект.

Календарний план можна назвати одним з варіантів бюджетування та оперативного планування, оскільки базується на його характеристиках чітких строків і чітких задач. Він відображається у вигляді декількох почергових статичних операційних планувань.

Календарний план в інвестиційних проектах

Адміністрування інвестиційного проекту здійснюється за допомогою календарного плану, який представляє собою підсумкову форму інформації про сам інвестиційний проект. Поетапність фінансових вливань в виконання проекту наглядно відображається в нижченаведеній таблиці, де горизонталь – це часовий відлік, а вертикаль – перелік інвестиційних витрат. Всередині таблиці вказуються суми, які необхідно витратити в той чи інший період для того чи іншого заходу (комплексу заходів). Всі суми, вказані в таблиці вигадані, тому притримуватись їх не варто.

Приклад календарного плану інвестиційного проекту

Інвестиційні витрати (млн грн.) Роки
1 2 3 4 5 6
Науково дослідні роботи 56,5 20,8
Розробка проекту 24 13,2
Захист авторського права 2,6 1,4
Проектування 44 20,6
Закупка устаткування 82,1 280,4 308
Встановлення та налагодження робіт 38

 

В декотрих випадках для планування робіт і взаємозв’язків між ними використовується графік Ганта. Він представляє собою різновид лілійного графіка, в якому відображене поетапне планування робіт по часу і його тривалості.

Тут перелік робіт та інші табличні дані відображені по вертикалі, тоді як горизонтальна шкала відведена під часові проміжки. З допомогою кожної смуги відображається одна робота, а її довжина відповідає тому часовому проміжку, впродовж якого вона повинна бути виконана. При цьому деякі роботи можуть відбуватися паралельно, а деякі можуть початися тільки після закінчення і отримання результатів попередніх робіт.

Поділіться з друзями