MFlow

1000 ідей для бізнесу в 2020

Планування грошових потоків та їх дисконтування

Вхідні операційні грошові потоки формуються із виручки від реалізації та кредиту, що поступає на розрахунковий рахунок від банку. Дані поступлення не формують доходів, однак вони формують додатні грошові потоки. Тому в перший рік діяльності вхідний грошовий потік є більшим, ніж в другий. Вихідні операційні грошові потоки формують витрати на виготовлення продукції, а також всі непрямі витрати, що пов’язані із діяльністю підприємства. До них також включається погашення тіла позики.

Вхідні інвестиційні грошові потоки – це внески засновників у статутний фонд. Вихідними інвестиційними грошовими потоками є закупка основних засобів підприємства. Фінансовий грошовий потік формує відсотки за кредит.

Таблиця 18 – Формування грошових потоків  FireFood за видами діяльності

Показники Роки
1 2 3 4 5
Вхідний операційний грошовий потік 2937,3 2680,6 2831,4 2946,9 3098,0
Вихідний операційний грошовий потік 2364,3 2472,5 2611,1 2613,1 2752,0
Чистий операційний грошовий потік 573,0 208,1 220,2 333,8 346,0
Вхідний інвестиційний грошовий потік 280
Вихідний інвестиційний грошовий потік 656,1
Вихідний фінансовий грошовий потік 27,7 27,7 27,7 0,0 0,0
Чистий грошовий потік 169,2 180,4 192,5 333,8 346,0

 

Читайте також:

Таблиця 19 – Формування грошових потоків  FireFood за напрямом руху

Показники Роки
1 2 3 4 5
Надходження 3217,3 2680,6 2831,4 2946,9 3098,0
Витрачання 3048,2 2500,2 2638,9 2613,1 2752,0
Чистий грошовий потік 169,2 180,4 192,5 333,8 346,0

Отже, загальну сума надходжень грошей у перший рік складає 3217,3 тис.грн., а витрачань 3048,2 тис.грн. Чистий грошовий потік становить 169,2 тис.грн. Це високий показник, який за 5 років буде складати 346 тис.грн. Відзначимо, що стрімке зростання чистого грошового потоку за період між 3-м та 4-м роком відбудеться за рахунок того, що позика буде погашеною.

Планування грошових потоків включає їх дисконтування – тобто приведення майбутніх грошових потоків до теперішньої вартості. Ставка дисконтування складає 10%.  У перший рік діяльності грошовий потік дисконтується за ставкою 1, в подальшому норма ставка дисконту зменшується на 10%.

Таблиця 20– Дисконтування грошових потоків  FireFood

Показники Роки Сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років Середній дисконтований грошовий потік за 5 років
1 2 3 4 5
Ставка дисконтування 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683  

 

979,4

 

 

195,9

Чистий грошовий потік 169,2 180,4 192,5 333,8 346,0
Дисконтований чистий  грошовий потік 169,2 164,0 159,1 250,8 236,3

Сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років складає 979,4 тис.грн. Середній складає 195,9 тис.грн.

Кафе на колесах Бізнес план Україна Зміст

Поділіться з друзями