Як скласти план виробничих потужностей

план виробничих потужностей

виробнича потужність план

План виробничих потужностей відображається в якості таблиці, в якій вказується необхідність у нових та існуючих основних засобах: будівлях, транспорті, інвентарі, інструментах та обладнанні для виробництва.

В даному блоці надається перелік обладнання та його потреби. Визначається можливий приріст вартості після реалізації інвестиційного проекту і планова вартість на наступні періоди.

План виробничих потужностей

Назва групи ОВФ Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
… Рік … Рік
Діючі Загальна потреба Приріст Вибуття
1 Будівлі
2 Споруди
3 Передаточне устаткування
4 Машини, обладнання (можна розписати по пунктах)
5 Транспорт
6 Інструменти
7 Інвентар
Всього

 

Розрахунок амортизації. Після того, як буде розроблений баланс виробничих фондів стає можливим розрахунок амортизаційних відрахувань за рік (в місяць) і на період їх корисного використання. Необхідно врахувати різні методи амортизації, які варто застосовувати для обладнання.

Поділіться з друзями