Як скласти план матеріально-технічного забезпечення

план матеріально-технічного забезпечення

план матеріаломісткості

План  матеріально-технічного забезпечення відображається через розрахунки нормативів по оборотним засобам в натуральному і грошовому вираженнях згідно з діючою виробничою програмою.

Використання оборотного капіталу

На цьому етапі проводиться розрахунок нормативів по оборотним засобам в натуральному і грошовому виразах, базуючись на виробничій програмі.

Окремо потрібно підкреслити найважливішу частину виробничого процесу – енергію, величину її споживання, перелік джерел і їх доступність. Також необхідно відмітити постачальників виробничих запасів (наявність контрактів і цін, а також перспективи їх зміни), проаналізувати аспекти логістики постачання (умови транспортування, зберігання).

Таблиця 5 – План матеріально-технічного забезпечення

Показники Потреба в матеріальних ресурсах, тис. грн.
…Рік …Рік …Рік
Всього Місяць Всього Квартал
1 12 I II III IV
Виробничі запаси в т.ч.:
сировина
основні матеріали
напівфабрикати
паливо
енергія
Незавершене виробництво
Витрати майбутніх періодів
Готові товари
Разом сукупний норматив по оборотним засобам

Поділіться з друзями