Бізнес план. 100 запитань та відповідей

Костюк-Пукаляк О.М.  Бізнес план. 100 запитань та відповідей [Електронна книга] / Monetary-Flow.com, 2018. – Режим доступу:  http://monetary-flow.com/category/books/business-plan-100-asks-and-answers/

 1. Як стати бізнесменом – поради для початківців
 2. Для чого складають бізнес план
 3. Історія бізнес-плану
 4. Що таке бізнес план
 5. Чим відрізняється бізнес план від інших планів що складаються компанією
 6. Які є види бізнес планів
 7. Які є методи бізнес планування
 8. Етапи стратегічного планування: створюємо власну справу крок за кроком
 9. Які вимоги до бізнес плану
 10. На скільки сторінок пишеться бізнес план
 11. Як написати бізнес план для стартапу
 12. Структура бізнес плану: чи є в ній стандарти
 13. Як оцінити перспективи розвитку бізнесу
 14. Як пишеться резюме бізнес плану
 15. Як виконати опис компанії у бізнес плані
 16. Як проводиться оцінка ринку збуту у бізнес плані
 17. Аналіз ринку методами TAM, SAM і SOM
 18. Як проводити дослідження конкурентів у бізнес-плані
 19. Методи оцінки конкурентних переваг підприємства
 20. Як зробити опис продукції у бізнес плані
 21. Як написати маркетинговий план для бізнес плану
 22. Як описується економічна ефективність бізнес плану
 23. Що таке інвестиції. Особливості інвестицій в стартапи
 24. Інвестиції на розвиток бізнесу. Що це таке, які їх види
 25. Які є форми інвестицій? Формування інвестиційного портфелю
 26. Як знайти термін окупності інвестицій
 27. Яка середня окупність бізнесу
 28. Як і для чого пишуть організаційний план бізнес плану
 29. Організаційна структура підприємства. Поняття та види
 30. Як формується штатний розпис бізнес плану
 31. Як описати участь інвестора в проекті
 32. Як розробити план соціального розвитку підприємства
 33. Як і для чого пишуть виробничий план проекту
 34. Як скласти план виробничих потужностей
 35. Як скласти план матеріально-технічного забезпечення
 36. Як зробити план непрямих витрат
 37. Як зробити план податкових платежів
 38. Як скласти план собівартості продукції
 39. Як визначити точку беззбитковості
 40. Як проходить планування ціни на готову продукцію
 41. Як зробити бізнес план зрозумілим
 42. Як скласти бізнес план для українського інвестора
 43. Як написати бізнес план для іноземних інвестицій
 44. Які гарантії зацікавлять інвестора профінансувати бізнес план
 45. Що писати у бізнес плані для отримання кредиту
 46. Як скласти вигідний бізнес план
 47. Скільки потрібно грошей для відкриття бізнесу
 48. Фінансування бізнесу: інвестор чи кредитор
 49. Як працює венчурний фонд
 50. Кредит на початок бізнесу. На що звернути увагу
 51. Які є державні програми фінансування бізнесу
 52. Як створити бізнес за власний рахунок
 53. Які загальні вимоги до фінансового плану
 54. Як скласти плановий звіт про фінансові результати
 55. Як скласти плановий звіт про рух грошових коштів
 56. Як скласти плановий баланс
 57. Які показники економічної ефективності показують у бізнес плані
 58. Підходи та методи оцінки вартості підприємства
 59. Доходний метод оцінки вартості бізнесу
 60. Чому важливо планувати грошовий потік
 61. Які показники грошових потоків показують у бізнес плані
 62. Що таке дисконтування грошових потоків і як його проводити
 63. Як обирається ставка дисконтування
 64. Що таке ризики бізнес-проекту
 65. Види ризиків. Як проводиться оцінка ризиків проекту
 66. Які є внутрішні способи зниження ризику бізнесу
 67. Заходи мінімізації ризиків у випадку неотримання планового доходу
 68. Низька ліквідність підприємства та ризики. Як з ними боротися?
 69. Як скласти план реалізації бізнес плану
 70. Що таке діаграма Ганта та як вона використовується у бізнес-плануванні
 71. Як складається презентація бізнес плану
 72. Які типові помилки бізнес плану
 73. Як скласти бізнес план в ексель
 74. Які програми використовуються для бізнес плану
 75. Що таке кошторисне планування і які його види
 76. Як робити прогноз доходів підприємства
 77. Методи прогнозування доходів
 78. Як розробити бюджетування витрат
 79. Як відбувається прогнозування прибутку від інвестицій
 80. Як робити прогнозування грошових потоків
 81. Що таке тактичний план
 82. Які цілі тактичного планування
 83. Які є види тактичного планування
 84. Методи тактичного планування
 85. Як проводиться розробка тактичного плану
 86. Що таке оперативне планування і як його проводити
 87. Що таке календарний план і як він складається
 88. Що таке статичний бюджет і де його використовують
 89. Що таке гнучкий бюджет
 90. Що таке стратегічне бізнес-планування
 91. Як розробляється матриця БКГ
 92. Як розробляється матриця МакКінзі
 93. Як розробляється матриця Ансоффа
 94. Як зробити SWOT аналіз
 95. Як скласти стратегічний план підприємства
 96. Як розробляється стратегія маркетингу
 97. Як скласти оперативний маркетинговий план компанії
 98. Як визначити місію підприємства
 99. Як визначити цілі підприємства
 100. Стратегія конкурентних переваг
 101. Сучасні технології розробки бізнес плану

Як проходить планування ціни на готову продукцію

Ціна є основним фактором, який формує прибуток підприємства. При здійсненні планування ціни кожне підприємство орієнтується на те, щоб отримати максимум вигоди від збуту. При цьому не завжди висока ціна дозволяє отримати більше доходу.  Кінцева вартість продукції повинна бути такою, щоб вона була доступною для споживача і продавалася.   Звичайно, що […]

Як зробити опис продукції у бізнес плані

Створення нового бізнесу, що орієнтується на виготовлення нових продуктів, потребує дуже уважного та детального опису продукції. Хоча, здавалося би, для інвестора в бізнес-плані саме головне  – це майбутня економічна вигода,  розділ опису продукції є в числі перших для того, щоб познайомити інвестора із тим, що саме приноситиме гроші в майбутньому. […]

Доходний метод оцінки вартості бізнесу

Доходний метод оцінки вартості бізнесу на практиці вважається найбільш цікавим з точки зору інвестора. При інвестуванні вкладник розуміє, скільки і через який період він зможе отримати грошей. Цей метод оцінки бізнесу є значно простішим, чим вирахування вартості активів,  дослідження їх реальної вартості, а не балансової,  аналіз інших матеріальних чи нематеріальних […]

Підходи та методи оцінки вартості підприємства

При оцінці бізнесу використовують три основні підходи, кожен із яких дозволяє підкреслити характеристику бізнесу, а також мету здійснення такої оцінки. Підходи та методи оцінки вартості підприємства визначають цілі  здійснення оцінки. На практиці всі методи оцінки, що застосовуються для визначення вартості бізнесу можуть показати повністю різні цифри. Є дві причини, чому […]

Що таке діаграма Ганта та як вона використовується у бізнес-плані

Економічні основи бізнес планування базуються на використання наукових розробок в області оптимізації затрат часу та ресурсів та підвищення якості продукції. Основоположником школи оптимізованого управління часом є Генрі Л. Гант. Він ще в 1910 році склав і впровадив використання графіку або діаграми, що носить його ім’я у бізнес-процеси та процеси, що […]

Як скласти план реалізації бізнес плану

План реалізації бізнес плану це Реалізація бізнес плану – це виконання всіх завдань, які були поставлені в процесі розробки бізнес плану. Плани реалізації необхідні для того, щоб власники бізнесу могли скласти реальний графік організації роботи з розбивкою на завдання, що виконуватимуться протягом певного періоду. План реалізації зображується у вигляді схеми […]

Як робити прогноз доходів підприємства

Дохід – вихідна точка бізнес плану Планові доходи є одними із найважливіших показників, які потрібно дослідити та продемонструвати інвесторові чи кредиторові. Цей показник потрібен не тільки для фінансування бізнес-плану, але і для того, щоб можна було орієнтуватися, якими будуть майбутні витрати. Прогнозування доходу – це вихідна точка побудови бізнес плану. […]

Як складається презентація бізнес плану

Презентація – кінцева стадія бізнес-плану, яка дозволяє підсумувати всю зроблену роботу і показати здібності організаторів бізнесу не тільки до праці чи управління власним підприємством, але і наскільки вони вміють подати свій товар чи послугу. Якщо організатори не вміють презентувати свій бізнес, вони так само не зможуть презентувати і товар. Однак […]

Як працює венчурний фонд

Новий бізнес завжди вимагає капіталовкладень. Чим більш технологічним він буде, тим більше грошей потрібно. Звичайно, що кожен бізнес, що базується на високих технологіях, тягне за собою велику кількість ризиків, що в першу чергу пов’язані із невизначеністю. Банки неохоче фінансують такі підприємства. Вони взагалі не бажають мати справ із бізнесом без […]

Сучасні технології розробки бізнес плану

Якщо би ви загуглили, чи актуальними на сьогодні є бізнес-плани в класичному форматі, ви би отримали велику кількість думок експертів про безглуздість і дисфункцію цього документу. Та бізнес планування не збирається виходити із арени свого функціонування, він просто видозмінюється. З кожним роком зростає популярність нових підходів до розробки бізнес-плану, що […]