Бізнес план. 100 запитань та відповідей

Як зробити SWOT аналіз

swat аналіз

SWOT аналіз дає можливість виявлення показників зовнішнього і внутрішнього середовища організації і розділ їх на 4 категорії: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. SWOT аналіз SWOT-аналіз являється відслідковуванням сильних і слабких сторін компанії, можливостей та загроз, які обумовлені навколишнім середовищем […]

Як розробляється матриця Ансоффа

матриця Ансоффа

Матриця Ансоффа використовується при розробці стратегії, в залежності від позиції підприємства на ринку та зрілості товарної продукції. Матриця має 4 секції, що відповідають різним стратегіям. За допомогою матриці Ансоффа відбувається визначення стратегії позиціонування товару на ринку.   Матрицю Ансоффа розробляють […]

Як розробляється матриця МакКінзі

матриця маккінзі

Використовується матриця МакКінзі при оцінюванні привабливості окремих стратегічних господарських одиниць, базуючись на координатній площині: вісь Х відповідає силі позиції товару на ринковій галузі, вісь У – привабливості галузі. Ця матриця складається з дев’яти позицій компанії. Стратегії знаходяться в кутках матриці, […]

Як розробляється матриця БКГ

матриця Bkg

Матриця БКГ призначена для того, щоб визначити місце підприємства на ринку і від нього нього будувати стратегічні плани та прогнози. В основу матриці БКГ закладається класифікація товару (або підприємства) відносно чотирьох можливих його ролей: «Дикі кішки» «Зірки» «Дійні корови» «Собаки». […]

Що таке стратегічне бізнес-планування

стратегічне бізнес планування

Стратегічне бізнес-планування направлене на план доходів та витрат підприємства у довгостроковій перспективі, це період планування складає більше 5 років, і він включає напрям розвитку підприємства. З допомогою стратегічних (довгострокових)  планів розробляється загальна місія підприємства. На його базі відбувається побудова тактичних […]

Що таке гнучкий бюджет

гнучкий бюджет

Гнучкий бюджет це оперативні плани, в яких закладається можливість корегування декількох ключових показників впродовж поточного періоду (в більшості випадків складається не менше трьох різних бюджетів). Генеральний бюджет, який містить у собі весь перелік періодичних бюджетів (річні, квартальні, місячні, декадні) в […]

Що таке статичний бюджет і де його використовують

статичний бюджет

Статичний бюджет це оперативне планування, яке залишається незмінним навіть у випадку зміни об’єму витрат, реалізації або інших ключових показників. Що таке статичний бюджет Статичний бюджет є плануванням, розрахованим на чітко визначений рівень господарювання компанії. В ньому рівень прибутків і витрат […]

Що таке календарний план і як він складається

календарний план

Календарний план – це частина схвалення бізнес-проекту, оскільки грамотна його проробка з вказанням реальних термінів виконання тих чи інших задач, дозволить інвестору пересвідчитись в перевагах вкладення засобів в проект. Календарний план можна назвати одним з варіантів бюджетування та оперативного планування, […]

Що таке оперативне планування і як його проводити

оперативне планування

Оперативне планування це попередній фінансовий документ для визначеного періоду, де відображено величину доходів, що планується отримати, витрат, які понесе компанія, а також величина залученого капіталу, необхідного для ведення бізнесу. Оперативним плануванням називається комплекс дій по процесу формування бюджету. Бюджетуванням продовжується […]

Як проводиться розробка тактичного плану

розробка тактичного плану

Розробка тактичного плану складається з: формулювання проблем і ризиків, обґрунтування цілей і задач, планування основних засобів досягнення цілей, визначення необхідної ресурсної бази, проектування впровадження плану в життя. Стадії розробки Кожна розробка середньострокового плану в якості процесу практичної роботи складається з […]