Ефективність вкладень в стартап FireFood

Для визначення ефективності інвестицій використовується 6 основних показників. Одним із найважливіших є сукупний дисконтований грошовий потік за 5 років. Це приведені грошові кошти за 5 років, на які підприємство може розраховувати. Враховуючи, що вартість вкладень складає 676,10 тис.грн., чистий приведений грошовий потік складає 979,42 – 676,10 = 303,32 тис.грн. Індекс доходності складає 303,32 / 676,10 […]

Continue Reading

Планування грошових потоків та їх дисконтування

Вхідні операційні грошові потоки формуються із виручки від реалізації та кредиту, що поступає на розрахунковий рахунок від банку. Дані поступлення не формують доходів, однак вони формують додатні грошові потоки. Тому в перший рік діяльності вхідний грошовий потік є більшим, ніж в другий. Вихідні операційні грошові потоки формують витрати на виготовлення продукції, а також всі непрямі […]

Continue Reading

Планування фінансового результату фудтраку

Проведемо планування фінансового результату – чистого прибутку. Враховуючи те, що завдяки  вибору більш вигідної системи оподаткування підприємству вдається скоротити витрати на оподаткування, в перший рік діяльності прибуток є найбільшим. Таблиця 17 – Планування прибутку підприємства Показники Роки 1 2 3 4 5 Доходи від реалізації 2541 2681 2831 2947 3098 Витрати без податків 2210 2331 […]

Continue Reading

Податкове планування на підприємстві

Для підприємства є 4 варіанти різного виду оподаткування. Оскільки єдиний податок сплачувати неможливо через те, що річний обсяг реалізації перевищує 1500 тис. грн., то обирати можна серед 3-х варіантів систем оподаткування: 3% від виручки + ПДВ; 5% від виручки; податок з прибутку + ПДВ. Розрахуємо, скільки підприємство мало би сплачувати податків, знаходячись на зазначених вище […]

Continue Reading

Планування доходів фудтраку

В умовах невипробуваного ринку формування ціни відбувається шляхом нарахування націнки на повну собівартість. Для підприємств такої галузі 15% націнки є досить високим показником, який дозволяє отримувати високий прибуток. Таким чином виручка від реалізації складе 2 209,8 * 1,15= 2 541,2 тис.грн. на рік протягом першого року. Наступні роки виручка зростатиме пропорційно витратам із врахуванням цієї […]

Continue Reading

Розрахунок точки беззбитковості фудраку

Наявність планових показників матеріальних витрат, витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань та інших витрат операційної діяльності дозволяють отримати загальну суму витрат  операційної діяльності. Таблиця 12 – Планування витрат операційної діяльності Показники Роки 1 2 3 4 5 Матеріальні витрати 1143,8 1201,0 1261,0 1324,1 1390,3 Витрати на оплату праці 819,8 878,4 937,0 995,5 1054,1 Інші витрати […]

Continue Reading

Планування витрат на погашення кредиту

Кредит на фінансування діяльності видається банком на 3 р. під 21 % річних.  Розрахуємо витрати підприємства на погашення кредиту. Таблиця 11 – Структура кредиту на фінансування бізнесу Показники Роки 1 2 3 4 5 Щорічні погашення 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 Щорічні відсотки 27,7 27,7 27,7 0,0 0,0 Загальна сума фінансових витрат 159,8 159,8 159,8 […]

Continue Reading

Планування амортизаційних відрахувань

Амортизаційні витрати не формують грошові потоки підприємства, однак вони формують собівартість продукції. Лінійний метод нарахування амортизації дозволяє спростити списання вартості обладнання, транспорту та меблів. Планові списання основного капіталу розглянемо  в таблиці. Таблиця 10 – Амортизація основного капіталу підприємства лінійним методом Назва активу Роки 1 2 3 4 5 Транспорт 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 Обладнання […]

Continue Reading

Планування непрямих виробничих витрат

Окрім витрат на матеріали та заробітної плати, підприємство має ще ряд непрямих витрат, без яких діяльність фудтраку неможлива. Розглянемо ці витрати. Таблиця 9 –  Планування непрямих витрат фудтраку на наступні 5 років Показники Роки 1 2 3 4 5 Оренда приміщень 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Витрати на оновлення асортименту 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 […]

Continue Reading

Планування організаційної структури управління та витрат на оплату праці

На підприємстві всього працюватиме 4 працівники. Вони формуватимуть 2 зміни по 2-є людей, що займатимуться обслуговуванням та приготуванням їжі. Це спеціалісти, які будуть по-черзі займатися збутом продукції та підготовкою до збуту. Середньомісячна оплата праці одного працівника становить 14 тис. грн. Високі заробітні плати дозволяють утримати працівників на місці роботи. Оклад буде щорічно зростати пропорційно росту […]

Continue Reading

Сайт "Monetary-Flow.com" створено 01.04.2018
Бізнес план