Як проводиться розробка тактичного плану

розробка тактичного плану

Розробка тактичного плану складається з: формулювання проблем і ризиків, обґрунтування цілей і задач, планування основних засобів досягнення цілей, визначення необхідної ресурсної бази, проектування впровадження плану в життя. Стадії розробки Кожна розробка середньострокового плану в якості процесу практичної роботи складається з […]

Методи тактичного планування

методи тактичного планування

Найбільш узагальнені методи тактичного планування наступні: проведення переговорів, здійснення коригувань відносно попереднього періоду, використання різноманітних інтуїтивних методик, графічні відображення, обчислення через електронні таблиці, використання імітаційного моделювання, експертні розрахунки, використання математичних моделей. Тактичні плани в умовах сучасності повинні: базуватися на аналізі […]

Які є види тактичного планування

види тактичного планування

Для створення середньострокових планів використовують різні види тактичного планування. Воно розробляється у відповідності до об’єктів тактичних планів. Об’єкти тактичних планів Об’єктом тактичного планування бувають майстерні, ділянки, підприємства в цілому, тому самі плани розглядаються як базис для управлінських директив про рівні […]

Які цілі тактичного планування

цілі тактичного планування

Цілі тактичного планування визначені колом задач, необхідних вирішення компанією для здійснення ефективного господарювання. Завдання тактичного планування Виявлення резервів і ресурсної бази, якими досягаються ефективні кінцеві результати з використанням для цього фінансово-кредитних механізмів. Встановлення оптимальних і економічно доцільних фінансових довгострокових норм […]

Що таке тактичний план

тактичне планування

Тактичний план це проміжна ланка між стратегічним довгостроковим плануванням та бюджетуванням. Його терміни обмежені періодом, в більшості випадків, від 1 до 2 років. В процесі цього типу планування вирішуються задачі, пов’язані з розподілом ресурсів для досягнення поставленої компанією мети. Особливості […]

Як робити прогнозування грошових потоків

прогнозування грошового потоку

Прогнозування грошових потоків полягає в визначенні ймовірних джерел притоку і напрямків використання грошових коштів. Відштовхуючись від того, що більшість показників практично не піддаються точному прогнозуванню, весь прогнозний процес зосереджується на складанні бюджету готівкових грошових засобів в періоді, що прогнозується, з […]

Як відбувається прогнозування прибутку від інвестицій

прогнозування прибутку від інвестицій

Прогнозування прибутку від інвестицій відбувається шляхом стандартного методу, який полягає в послідовному відніманні від доходів, що отримані у результаті інвестицій всіх витрат, що з ними пов’язані. Дуже легко розрахувати прибуток від інвестицій в розвиток нового проекту, оскільки весь дохід, отриманий […]

Як розробити бюджетування витрат

бюджет витрат

Основа бюджетування витрат – їх поділ витрат на змінні та постійні. Порівняння зміни цих витрат з виручкою від продажів товару дає можливість встановити наявність деяких закономірностей, які можна використати для процесу прогнозування. Зміна в витратах в залежності від об’ємів виробництва […]

Як проводиться бюджетування доходів

бюджетування доходів

Бюджетування доходів проводиться за допомогою відповідних методик прогнозування. Найчастіше використовують або експертний метод прогнозування, або статистичні методи (метод побудови тренду і метод ланцюгових індексів). Прогнозування прибутків потрібно компаніям не для визначення майбутніх фінансових показників, а для того щоб стала можливою […]

Що таке кошторисне планування і які його види

кошторисне планування

Кошторисне планування розглядається в якості системи бюджетування. Бувають: бюджети продажу, бюджети прямих матеріальних витрат, бюджети витрат оплати праці, бюджети накладних витрат, бюджети собівартості, бюджети грошових коштів, бюджети капітальних вкладень, бюджети прибутків та збитків, бюджети активів і пасивів. Оскільки бізнес-план для […]